BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2022 12 01 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Siracido knygaSkyrius: 16

 Siracido knyga
  
Sir 16

1 Netrokšk turėti daug niekam tikusių vaikų

ir nesidžiauk nedorais palikuonimis.

2 Nors ir daug jų būtų, nesidžiauk jais,

jeigu jie neturi pagarbios Viešpaties baimės.

3 Nepasitikėk jų ilgu gyvenimu,

nedėk vilčių į jų ateitį,

nes vienas gali būti geriau už tūkstantį,

ir verčiau mirti bevaikiui,

negu turėti nedorų vaikų!

4 Juk per vieną protingą žmogų

miestas gali būti apgyvendintas,

bet per maištininkų padermę jis pavirsta tyrais.

5 Daug tokių dalykų mano akis yra mačiusi

ir dar daugiau mano ausis girdėjusi.

6 Nusidėjėlių sueigoje užkuriama ugnis,

ir neklusnioje tautoje įsiliepsnoja pyktis.

7 Jis neatleido senovės milžinams,

sukilusiems savo galybe;

8 jis nepasigailėjo Loto kaimynų,

kurių įžūlumu bjaurėjosi;

9 jis neparodė gailestingumo pasmerktai tautai,

išrautai iš šaknų už jų nuodėmes,

10 nei šešiems šimtams tūkstančių pėstininkų,

žuvusių dėl jų širdies įžūlumo.

11 Net jei būtų buvęs tik vienas kietasprandis,

būtų nuostabu, jei jis būtų likęs nenubaustas.

Juk gailestingumas ir pyktis

vienodai priklauso Viešpačiui;

jis nebaudžia ir atleidžia, bet ir pyktį išlieja.

12 Didelis jo gailestingumas,

kaip ir jo bausmės rykštė;

jis teisia kiekvieną žmogų pagal jo darbus.

13 Nusidėjėlis neišsigelbsti pagrobtu turtu,

o teisiojo vilties Dievas nepalieka neišsipildžiusios.

14 Kas daro gera, tas gauna savo atlyginimą,

kiekvienas ­ pagal savo darbus.

15 Viešpats taip užkietino faraono širdį,

kad šis nepažino jo,

idant Viešpaties darbai būtų pažinti po dangumi.

16 Jo gailestingumas akivaizdus visai kūrinijai,

o jo šviesa ir tamsa buvo padalyta žmonijai[i1].

17 Nesakyk: „Pasislėpsiu nuo Viešpaties.

Kas danguje apie mane pagalvos?

Tarp tokios daugybės žmonių nebūsiu pastebėtas,

nes kas aš beribėje kūrinijoje?

18 Štai dangus ir dangaus aukštybės,

bedugnė ir žemė dreba jam lankantis.

19 Patys kalnai ir žemės pamatai,

vos jam pažvelgus, virpa ir dreba.

20 Apie mane jis nepagalvos.

Kas rūpinsis manimi?

21 Jei nusidedu, jokia akis manęs nemato;

jei visiškai slapta būnu neištikimas,

kas apie tai sužinos?

22 Kas jam pasako apie teisius darbus

ir ko aš galiu už juos tikėtis, laikydamasis įsakymo?“

23 Tai mintys žmogaus, neturinčio supratimo;

neprotingas ir paklydęs žmogus galvoja kvailai.

Išmintis kūrinijoje

24 Klausykis, mano vaike, ir mokykis išminties,

brangink visa širdimi mano žodžius.

25 Tiksliai paaiškinsiu auklėjimo drausmę

ir rūpestingai perteiksiu išmanymą.

26 Pradžioje Viešpats, sukūręs savo kūrinius

ir sukurdamas paskyręs jiems užduotis,

27 visam laikui nustatė

jų valdas ir jų veiklą.

Jie nei išalksta, nei pavargsta,

niekada nenukrypsta nuo savo užduočių,

28 niekad vieni su kitais nesistumdo

ir visada laikosi jo žodžio.

29 Tada Viešpats pažvelgė į žemę

ir pripildė ją savo gėrybių.

30 Jos paviršių jis pripildė visokių rūšių gyvūnų,

ir jie turi vėl į ją grįžti.

  
Išnašos:
1Sir 16,16: Kai kuriuose rankr. eil 15-16 praleistos.
  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Siracido knygaSkyrius: 16