BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 04 20 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Siracido knygaSkyrius: 15

 Siracido knyga
  
Sir 15

1 Kas pagarbiai bijo Viešpaties, tas darys tai,

ir kas laikosi Įstatymo, tas ateis pas Išmintį.

2 Ji išeis kaip motina jo pasitikti

ir priims jį tartum jauna nuotaka.

3 Ji maitins jį supratimo duona

ir girdys išminties vandeniu.

4 Jis remsis ja ir neparkris,

pasitikės ja ir nebus sugėdintas.

5 Ji išaukštins jį virš jo bendrų

ir atvers jam burną sueigoje.

6 Jis ras džiaugsmo ir džiugesio vainiką

ir paveldės amžiną vardą.

7 Neverti žmonės jos neįgis,

nė nusidėjėliai jos nematys.

8 Toli nuo nedorėlių ji laikosi,

melagiai niekada apie ją neprisimins.

9 Blogai skamba šlovės giesmė nusidėjėlio lūpose,

nes ji nebuvo jam Viešpaties suteikta.

10 Juk šlovės giesmė

turi būti tariama išmintingųjų liežuviu,

ir pats Viešpats ją įkvepia.

Laisva valia ir atsakomybė

11 Nesakyk: „Viešpats kaltas, kad aš nusidėjau“, ­

nes jis nedaro, ko nekenčia.

12 Nesakyk: „Jis mane paklaidino“, ­

nes jam nereikia nusidėjėlių.

13 Viso, kas nedora, Viešpats nekenčia;

nė vienas to nenori, kas pagarbiai bijo Dievo.

14 Pradžioje sukūręs žmogų,

Dievas davė jam galią laisvai rinktis.

15 Jei pasirenki, tai pajėgi laikytis įsakymų

ir ištikimai vykdyti jo valią.

16 Jis padėjo prieš tave ugnį ir vandenį;

tiesk ranką į tą, kurį pasirenki.

17 Prieš kiekvieną žmogų yra gyvenimas ir mirtis;

ką žmogus pasirenka, tai ir bus jam duota.

18 Viešpaties išmintis didelė;

jis galingas darbais ir mato visa.

19 Dievo akys mato visa, ką jis yra sukūręs;

jis supranta kiekvieną žmogaus veiksmą.

20 Nė vienam jis nėra įsakęs nedorai elgtis,

niekam jis nėra leidęs nusidėti.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Siracido knygaSkyrius: 15