BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2022 06 28 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Siracido knygaSkyrius: 14

 Siracido knyga
  
Sir 14

1 Laimingas žmogus, kuris nenusikalsta lūpomis,

kuriam nereikia jausti širdgėlos dėl nuodėmių.

2 Laimingas žmogus, kurio sąžinė nesmerkia,

kuris nėra praradęs vilties.

Pavydas ir gobšumas

3 Turtai neneša nieko gera siauraširdžiam žmogui;

kokia nauda iš aukso šykštuoliui?

4 Ko jis pats atsisako, tą krauna kitiems;

iš jo gėrybių prabangiai ūžaus svetimi.

5 Kam bus dosnus žmogus, kuris šykštus sau

ir nesinaudoja savo paties turtais?

6 Nėra šykštesnio žmogaus už šykštų sau pačiam;

jį nubaudžia jo šykštumas.

7 Jei jis kada ir būna dosnus, tai įvyksta per klaidą;

galų gale jis parodo savo gobšumą.

8 Šykštuolis ­ nedoras žmogus;

jis nusigręžia nuo artimo ir nepaiso kitų.

9 Šykštuolio akys nepatenkintos jo dalimi,

gobšus neteisingumas sustingdo jam širdį.

10 Šykštuolio akys godžiai žiūri į duoną,

bet ant savo stalo jis deda supelijusią.

11 Mano vaike, jeigu turi iš ko, vaišinkis

ir aukok vertingas atnašas Viešpačiui.

12 Atmink, kad mirtis nelūkuriuoja

ir kad tau nebuvo parodyta mirusiųjų pasaulio sutartis.

13 Daryk gera draugams prieš mirtį,

ištiesk ranką ir dosniai dalykis tuo, ką turi.

14 Neatsakyk sau šios dienos gėrybių;

neleisk praeiti pro šalį savo geriausiai daliai.

15 Argi nepaliksi turtų kitiems,

savo triūso vaisių ­ padalyti kauliukų metimu?

16 Duok, imk ir būk sau vaišingas,

nes mirusiųjų pasaulyje žmogus negali džiaugsmo ieškoti.

17 Visi gyvūnai sensta kaip drabužis,

nes saisto amžinas įsakas: visi turi mirti.

18 Kaip lapams išsprogstant ant žalio medžio,

vienam nukritus, išsprogsta kitas,

taip ir vienai kūno ir kraujo kartai

išmirus, užgimsta kita.

19 Visi žmogaus darbai sudūlėja,

ir tas, kuris juos padarė, nueina su jais.

Išminčiaus laimė

20 Laimingas žmogus, kuris mąsto apie išmintį

ir samprotauja protingai,

21 kuris svarsto jos kelius savo širdyje

ir kreipia dėmesį į jos paslaptis,

22 vydamasis ją kaip žvalgas

ir tykodamas jos prie jos tarpdurio,

23 kuris žiūri į ją pro jos langus

ir klausosi prie jos durų,

24 kuris apsigyvena arti jos namų

ir įkala savo palapinės kuolelį jos pasienyje,

25 kuris statosi palapinę šalia jos

ir gyvena kaip jos mielas kaimynas,

26 kuris pasidaro lizdą jos lapijoje

ir nakvoja jos šakose,

27 kuris randa pastogę nuo kaitros jos ūksmėje

ir sau namus jos garbėje.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Siracido knygaSkyrius: 14