BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 01 27 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Siracido knygaSkyrius: 13

 Siracido knyga
  
 Turtuoliai ir vargšai
  
Sir 13

1 Kas paliečia dervą, tas susitepa;

kas bendrauja su įžūliu žmogumi, tas tampa į jį panašus.

2 Kam gi imtis naštos, kuri tau per sunki?

Kam gi bendrauti su žmogumi,

kuris galingesnis ir turtingesnis už tave?

Kaipgi gali molio puodas bendrauti su geležies katilu?

Kai jiedu vienas į kitą atsitrenks, puodas suduš.

3 Turtuolis pasielgia nedorai ir giriasi,

vargšas patiria skriaudą ir turi atsiprašyti.

4 Kol tu turtuoliui naudingas, jis tave išnaudos,

bet kai būsi pervargęs, jis tave pamirš.

5 Kol tu šį tą turi, jis maloniai kalbėsis su tavimi

ir šypsniu laimės tavo pasitikėjimą.

6 Kai tu jam reikalingas, jis tave apgaudinės,

šypsosis ir drąsins tave,

mandagiai kalbės ir klaus: „Ko tau reikia?“

7 Jis paikins tave savo skanėstais,

kol paliks tave be nieko du ar tris kartus,

o galop pasijuoks iš tavęs.

Jei paskui jam pasitaikys tave susitikti,

jis praeis pro šalį, tik pakraipydamas dėl tavęs galvą.

8 Saugokis, kad nebūtumei apgautas

ir pažemintas per savo kvailumą.

9 Kai esi didiko kviečiamas, būk santūrus,

ir jis tave kvies primygtiniau.

10 Nebūk su juo per įkyrus, kad nenusibostum,

nebūk nė per daug atokus, kad neliktum užmirštas.

11 Nebandyk elgtis su juo kaip su sau lygiu

ir nepasitikėk jo ilgais pokalbiais,

nes ilgu pasikalbėjimu jis tave bandys

ir nors šypsosis, tave tyrinės.

12 Negailestingas žmogus, neišlaikantis tavo paslapčių,

jis nepagailės tau nei žalos, nei kalėjimo.

13 Būk atsargus ir susirūpink,

nes bendrauji su savo pražūtimi.

14 Jei miegodamas girdi šiuos dalykus, tai atsibusk!

Visa gyvastimi mylėk Viešpatį

ir šaukis jo, kad išsigelbėtum[i1].

15 Kiekvienas gyvūnas myli į save panašų,

kiekvienas žmogus ­ žmogų kaip save patį.

16 Visi gyvūnai bendrauja su panašiais į save,

ir žmonės laikosi išvien su panašiais į save.

17 Ką bendra turi liūtas su ėriuku?

Ne daugiau bendra turi nusidėjėlis su teisiuoju.

18 Argi gali būti taika tarp hienos ir šuns?

Ir kokia bičiulystė tarp turtingo ir vargšo?

19 Laukiniai asilai dykumoje ­ liūto grobis;

panašiai vargšai ­ ganykla turtingiesiems.

20 Išdidus žmogus bjaurisi nusižeminimu;

panašiai turtuolis bjaurisi vargšais.

21 Kai turtuolis suklumpa, jį draugai pakelia,

o kai vargšas parpuola, jį net draugai atstumia.

22 Kai turtuolis kalba, daugelis jam pritaria;

nors ir nesąmonę pasakodamas, jis būna giriamas.

Kai vargšas kalba, iš jo juokiamasi;

nors jis ir protingai šneka, į jį nekreipiama dėmesio.

23 Turtuoliui kalbant, visi tyli

ir jo išmintį kelia į padanges.

Vargšui kalbant, klausiama: „Kas jis per vienas?“

Jei jis suklumpa, tai dar ir pastumiamas.

24 Turtai geri, jeigu jie nenuodėmingi;

neturtas ­ blogis pagal išpuikėlių matą.

25 Žmogaus širdis atmaino jo veidą

ir į gera, ir į pikta.

26 Laimingos širdies ženklas yra linksmas veidas,

bet kurti patarles ­ varginanti užduotis[i2].

  
Išnašos:
1Sir 13,14: Kai kuriuose rankr. eil. 14 praleista.
2Sir 13,26: Hebr. rankr.: „o paniuręs ir suglumęs žmogus skleidžia liūdnas mintis“.
  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Siracido knygaSkyrius: 13