BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2022 06 28 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Siracido knygaSkyrius: 12

 Siracido knyga
  
Sir 12

1 Jei darai gera, žinok, kam tai darai,

ir tau bus dėkojama už tavo gerus darbus.

2 Daryk gera teisiajam ir gausi atlyginimą ­

jei ne iš jo paties, tai tikrai iš Viešpaties.

3 Padėkos nesusilaukia žmogus, kuris nesiliauja daryti pikta,

ir žmogus, kuris neduoda išmaldos.

4 Duok pamaldžiam žmogui,

bet nepadėk nusidėjėliui.

5 Daryk gera niekinamam žmogui,

bet nieko neduok įžūliam.

Sulaikyk jo ginklus, neapginkluok jo mūšiui,

nes jais jis pavergtų tave;

tuomet gautumei dvigubai pikto už visa gera,

kurį jam darai.

6 Aukščiausiasis irgi nekenčia nusidėjėlių

ir bausme ištiks nedorėlius.

7 Duok geram žmogui,

bet nepadėk nusidėjėliui.

8 Gerovėje draugų negalima pažinti,

o nelaimės dieną priešas neliks pasislėpęs.

9 Žmogaus priešai draugiški, kai jam sekasi;

bet nelaimės dieną net žmogaus draugas dingsta.

10 Niekada nepasitikėk savo priešu,

nes jo nedorumas ­ kaip rūdys ant bronzos.

11 Net jeigu jis nusižemina ir ateina nusilenkęs,

būk su juo santūrus ir atsargus.

Elkis su juo tarsi šveistum vario veidrodį,

kad rūdys jo visai neaptrauktų.

12 Neleisk jam šalia savęs stovėti,

kad jis tavęs nenustumtų ir neužimtų tavo vietos.

Neleisk jam sėstis savo dešinėje,

kad jis kartais nepanorėtų tavo kėdės,

o tu pagaliau suvoktum mano žodžių tiesą,

dejuodamas, kad nepaisei įspėjimo.

13 Kas gailisi gyvatės įgelto kerėtojo

ar prie laukinių žvėrių lendančių žmonių?

14 Taip atsitinka ir žmogui,

kuris bendrauja su nusidėjėliu

ir įsivelia į jo nuodėmes.

15 Kurį laiką jis tave paremia,

bet jei tu paslystum, šalia nepasiliks.

16 Lūpomis priešas kalba maloniai,

bet širdyje rengiasi tave įstumti į duobę.

Nors priešas rodo pilnas ašarų akis,

progai pasitaikius,

jam tavo kraujo niekada nepakaks.

17 Jei tave ištinka nelaimė, rasi jį po ranka,

bet, apsimesdamas norįs padėti, jis tau pakiš koją.

18 Tada kraipys galvą, plos rankomis,

be paliovos švilps ir parodys savo tikrąjį veidą.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Siracido knygaSkyrius: 12