BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 02 03 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Siracido knygaSkyrius: 11

 Siracido knyga
  
 Pasitikėjimas Dievu
  
Sir 11

1 Neturtingo žmogaus išmintis jam pakelia galvą

ir pasodina jį tarp didžiūnų.

2 Negirk žmogaus dėl jo gražios išvaizdos

ir neniekink vien dėl jo išorės.

3 Bitė mažutė tarp sparnuočių,

bet ji surenka visų saldžiausią derlių.

4 Neišjuok skarmalus vilkinčio,

nesišaipyk iš skurde esančio žmogaus,

nes neįprasti Viešpaties darbai,

nuo mirtingųjų paslėpti jo veiksmai.

5 Daug karalių buvo pasodinta žemėje,

o tas, apie kurį niekas nepamanė, nešiojo vainiką.

6 Daug įtakingų žmonių dažnai patenka į visišką nemalonę,

ir įžymūs žmonės atiduodami priešams į rankas.

7 Neištyręs reikalo, nesikabinėk;

pirma apsvarstyk, tik tada pasmerk.

8 Neišklausęs neduok atsakymo,

nenutrauk kito kalbos viduryje.

9 Neik į ginčus dėl dalyko, kuris tau nesvarbus,

ir nesikišk į įžūliųjų kivirčą.

10 Mano vaike, nebūk užsiėmęs daugeliu dalykų;

jei daugės tavo reikalų, neliksi be kaltės.

Net jeigu vysiesi, niekada nepasivysi,

o bėgdamas neištrūksi.

11 Vienas žmogus tik triūsia, grumiasi ir skuba,

bet vis vien vis labiau ir labiau nusivilia.

12 O kitas eina savo keliu sugniužęs,

bejėgis ir sklidinas neturto,

tačiau Viešpaties akys į jį žiūri maloniai.

Jis ištraukia jį iš bjaurios klampynės,

13 pakelia jo galvą ir išaukština jį

daugelio nustebimui.

14 Geri ir blogi dalykai, gyvybė ir mirtis,

neturtas ir turtai ateina iš Viešpaties.

15 Išmintis, supratimas ir Įstatymo pažinimas,

meilė ir dori takai ateina iš Viešpaties.

16 Klaida ir tamsybė buvo sukurtos su nusidėjėliais;

blogis pasensta kartu su besididžiuojančiais piktu[i1].

17 Viešpaties dovana pasilieka su teisiaisiais;

jo malonė neša tvirtą sėkmę.

18 Žmogus gali pralobti, būdamas taupus šykštuolis,

ir štai koks atlyginimas jam skiriamas.

19 Sakydamas: „Radau poilsį,

dabar puotausiu, nes visko turiu“, ­

jis nežino, kiek ilgai truks,

kol viską paliks kitiems ir mirs.

20 Mano vaike, atlik savo pareigas, atsidėk joms

ir pasenk, atlikdamas savo užduotį.

21 Nesižavėk nusidėjėlio laimėjimais,

bet pasitikėk Viešpačiu ir lauk iš jo šviesos,

nes Viešpačiui lengva

vargšą padaryti turtingą staiga, vienu akimirksniu.

22 Viešpaties palaiminimas yra atlyginimas teisiajam,

ir laikui atėjus jo viltis duos vaisių.

23 Nesakyk: „Ko man bereikia?

Ko man betrūksta?“

24 Nesakyk: „Esu nepriklausomas!

Kokia bėda begali mane užgulti?“

25 Gerovės dieną žmogus užmiršta nelaimes,

nelaimės dieną žmogus nebeatmena gerovės.

26 Lengva Viešpačiui mirties dieną

atlyginti žmogui pagal jo elgesį.

27 Trumpa kančia užgožia praėjusius malonumus,

o gyvenimo gale atskleidžiami žmogaus darbai.

28 Nevadink nė vieno laimingu prieš jo mirtį,

nes žmogus pažįstamas tik gyvenimo gale.

Taisyklės darant gera

29 Nekviesk kiekvieno į savo namus,

nes apgaulus žmogus turi daug veidų.

30 Niekšo širdis ­ kaip medžioklinis sakalas narve;

kaip šnipas jis ieško tavo silpnų vietų.

31 Jis budriai tyko, gera paverčia į pikta,

o pagyrimo vertas tavo elgesys jam atrodo ydingas.

32 Židinys prisipildo žarijų iš vienos kibirkšties,

o piktadaris tyko iš pasalų kraują pralieti.

33 Saugokis nedoro žmogaus, kuris sumano pikta,

kad amžinai nepražudytų tavo gero vardo.

34 Priglausk svetimą žmogų savo namuose,

ir jis sutrikdys tavo gyvenimo būdą,

o tave padarys svetimą tavo šeimai.

  
Išnašos:
1Sir 11,16: Kai kuriuose rankr. eil. 15-16 praleistos.
  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Siracido knygaSkyrius: 11