BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 02 04 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

PsalmynasSkyrius: 59

 Psalmynas
  
Ps 59

1 Choro vadovui. „Nesunaikink“ melodija. Dovydo miktamas[i1], Sauliui pasiuntus vyrus prie jo namų tykoti ir nužudyti.

2 Išgelbėk mane nuo priešų, Dieve,

apsaugok nuo užpuolikų!

3 Išgelbėk mane nuo tų nedorų žmonių,

išlaisvink nuo tų žmogžudžių!

4 Štai tyko jie mano gyvasties;

nuožmūs žmonės būriuojasi prieš mane.

Ne dėl kokio mano nusikaltimo

ar nuodėmės, VIEŠPATIE,

5 ne dėl kokios mano kaltės

jie skuba į savo vietas.

Pabusk, ateik man padėti ir pasižiūrėk!

6 VIEŠPATIE, Galybių Dieve,

tu Izraelio Dievas.

Pakilk pašaukti atsiskaityti visas tautas,

nepasigailėk nė vieno iš pasalūnų. Sela.

7 Kas vakarą jie grįžta, urgzdami lyg šunys

ir vogčiomis slankioja po miestą.

8 Žiūrėk! Štai rėkauja jie savo burnomis,

aštrūs žodžiai jų lūpose;

tačiau jie mano, kad niekas jų negirdi.

9 Bet tu, VIEŠPATIE, juokiesi iš jų;

tu išjuoki visus pagonis.

10 O mano Stiprybe, laukiu tavęs,

nes tu, Dieve, mano tvirtovė.

11 Dievas, kuris mane ištikimai myli, ateis man padėti;

Dievas parodys man nugalėtus priešus.

12 Neišnaikink jų,

kad mano tauta neužmirštų tavo pergalės;

išblaškyk juos savo jėga ir nugalėk,

Viešpatie, mūsų skyde!

13 Nuodėmė jų lūpose,

visi jų žodžiai nuodėmingi;

tebūna jie pagauti savo pačių puikybės!

Kadangi jie keikiasi ir meluoja,

14 sunaikink juos įniršęs,

sunaikink juos visiškai,

jog būtų žinoma iki pat žemės pakraščių,

kad Dievas viešpatauja Jokūbui. Sela.

15 Kas vakarą jie grįžta, urzgdami lyg šunys

ir vogčiomis slankioja po miestą.

16 Jie klajoja, ieškodami maisto,

ir inkščia, jei negauna iki soties.

17 O aš giedosiu apie tavo jėgą,

kas rytą garsiai giedosiu apie tavo gerumą.

Juk tu buvai mano tvirtovė,

užuovėja pavojaus metu.

18 O mano Stiprybe, giedosiu tau šlovės giesmes,

nes tu, Dieve, mano tvirtovė,

Dievas, kuris mane ištikimai myli.

  
Išnašos:
1Ps 59,1: Žr. Ps 16,1.
  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 59