BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 02 03 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

PsalmynasSkyrius: 58

 Psalmynas
  
Ps 58

1 Choro vadovui. „Nesunaikink“ melodija. Dovydo miktamas[i1].

2 Argi iš tikrųjų, galingieji,

jūs nusprendžiate, kas teisu?

Argi sąžiningai teisiate žmones?

3 Ne! Širdyje sumanote, kas nedora,

rankomis dalijate smurtą žemėje.

4 Nuo pat kūdikystės nedorėliai neištikimi,

nuo pat gimimo dienos išklysta iš kelio ir meluoja.

5 Jų nuodai ­ kaip nuodai gyvačių,

kaip kurčios, ausis užsikimšusios angies,

6 kuri nebegirdi kerėtojų balso

ar įgudusio gyvačių žavėtojo kerų.

7 Dieve, sutrupink jiems dantis burnoje;

VIEŠPATIE, išrauk liūtams iltis!

8 Teišnyksta jie lyg senkantis vanduo;

įtempus jiems lanką, teatbunka jų strėlės.

9 Tebūna jie lyg sraigė, supliūkštanti purve,

lyg negyvas gimęs, saulės niekada nematęs kūdikis.

10 Nelauktai lyg erškėčių krūmą ar usnis

tenusiaubia juos viesulas.

11 Teisieji džiaugsis, matydami pelnytą bausmę;

jie mazgosis kojas nedorėlių krauju.

12 Žmonės sakys: „Tai atlygis teisiesiems;

iš tikrųjų yra Dievas, kuris teisia žemę!“

  
Išnašos:
1Ps 58,1: Žr. Ps 16,1.
  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 58