BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 20 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

PsalmynasSkyrius: 141

 Psalmynas
  
Ps 141

1 Dovydo psalmė.

Šaukiuosi tavęs, VIEŠPATIE, skubėk pas mane,

išgirsk mano balsą, kai tavęs šaukiuosi.

2 Priimk mano maldą kaip smilkalus,

o mano iškeltas rankas kaip vakarinę auką.

3 Pastatyk, VIEŠPATIE, sargybą prie mano burnos,

budėtoją prie mano lūpų durų.

4 Neleisk mano širdžiai nukrypti į pikta,

įsivelti į nedorus darbus kartu su nedorėliais,

neleisk man vaišintis jų skanėstais!

5 Teplaka mane teisusis iš gerumo,

ištikimas draugas mane tepamoko.

Neteps mano galvos niekada nedorėlių aliejus,

nes mano malda visada nukreipta prieš jų nedorus darbus.

6 Kai jų valdovai bus stumiami žemyn nuo uolos,

žmonės suvoks, kokie draugiški buvo mano žodžiai.

7 Kaip ariant išvagojama žemė,

taip mūsų kaulai išmėtomi prie Šeolo angos.

8 Mano akys žvelgia į tave, Viešpatie DIEVE,

pas tave ieškau užuovėjos, tad nepalik manęs pavojuje.

9 Apsaugok mane nuo man paspęstų jų žabangų,

nuo nedorėlių pinklių.

10 Leisk nedorėliams įpulti į savo pačių spąstus,

o man išsigelbėti.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 141