BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2022 07 01 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

PsalmynasSkyrius: 140

 Psalmynas
  
Ps 140

1 Choro vadovui. Dovydo psalmė.

2 Gelbėk mane, VIEŠPATIE, nuo nedorėlių,

apsaugok mane nuo smurtininkų,

3 kurių širdis ne tik rezga piktus kėslus,

bet ir nuolat kursto vaidus.

4 Jų liežuviai kaip nuodingos gyvatės,

o ant jų lūpų ­ angių nuodai. Sela.

5 Neleisk man, VIEŠPATIE, patekti nedorėliams į nagus,

apsaugok mane nuo smurtininkų,

kurie kėslauja mane pražudyti.

6 Įžūlieji paspendė man žabangas su virvėmis,

paspendė pinkles ant mano tako

ir stato man žabangas. Sela.

7 Sakau VIEŠPAČIUI: „Tu mano Dievas!

VIEŠPATIE, išgirsk mano pagalbos šauksmą.“

8 Viešpatie DIEVE, stiprusis mano Gynėjau,

tu apsaugojai mano galvą mūšio dieną.

9 Nepatenkink, VIEŠPATIE, nedorėlių norų,

neleisk jiems įvykdyti savo kėslų,

kad jie nebūtų išaukštinti. Sela.

10 Mane apspitusieji kelia galvas;

ant jų pačių teužgriūva jų grasinimai!

11 Teapipila VIEŠPATS juos žarijomis!

Tebūna sužerti į duobę, kad niekada neatsikeltų!

12 Tenebūna le´ista šmeižėjui klestėti krašte,

ūmi nelaimė teužklumpa smurtininką!

13 Žinau, kad VIEŠPATS gina vargšo reikalus

ir beturčių teises.

14 Teisieji tikrai dėkos tavo vardui,

dorieji gyvens tavo Artume.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 140