BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 06 02 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

PsalmynasSkyrius: 139

 Psalmynas
  
Ps 139

1 Choro vadovui. Dovydo psalmė.

VIEŠPATIE, ištyrei mane ir pažįsti.

2 Žinai, kada atsisėdu ir kada atsistoju,

iš tolo supranti mano mintis.

3 Stebi mano žingsnius ir mano poilsį,

pažįsti visus mano kelius.

4 Nespėjus mano liežuviui žodį ištarti,

tu, VIEŠPATIE, jį jau žinai.

5 Iš visų pusių apsiauti mane,

savo ranka lieti mane.

6 Tavo pažinimas man per nuostabus,

per gilus, aš negaliu jo pasiekti.

7 Kurgi galėčiau pabėgti nuo tavo dvasios

ar atsitolinti nuo tavo Artumo?

8 Jei į dangų užžengčiau, tu esi ten,

jei Šeole pasikločiau guolį, tu esi ten.

9 Jei įgyčiau aušros sparnus

ir įsikurčiau prie tolimųjų jūros pakraščių,

10 net ten mane vedžios tavo ranka

ir tvirtai laikys tavo dešinė.

11 Jei sakyčiau: „Tamsa tikrai mane paslėps

ir naktimi man taps šviesa“, ­

12 tai tau ir pati tamsa nėra tamsi,

ir naktis šviečia kaip diena.

Tamsa ir šviesa tau tas pat.

13 Juk tu sukūrei mano širdį,

numezgei mane motinos įsčiose.

14 Šlovinu tave,

nes esu nuostabiai padarytas.

Tavo visi darbai nuostabūs, ­

aš tai gerai žinau.

15 Mano išvaizda tau buvo žinoma,

kai buvau slapta kuriamas,

rūpestingai sudėtas žemės gelmėse;

16 tavo akys matė mane dar negimusį.

Į tavo knygą buvo įrašytos

visos man skirtos dienos,

kai nė viena jų dar nebuvo prasidėjusi.

17 Kokios nesuvokiamos man tavo mintys, Dieve,

ir kiek jų daug!

18 Mėginu jas suskaičiuoti,

bet jų daugiau negu smėlio grūdelių,

ir net visas suskaičiavęs,

vis tiek su tavimi tebebūčiau.

19 O Dieve, kad tu sunaikintum nedorėlį,

ir anie engėjai nuo manęs pasitrauktų!

20 Nedorai jie šaukiasi tavo vardo,

tavo priešai duoda melagingas priesaikas.

21 Argi aš pakenčiu tuos,

kurie nekenčia tavęs, VIEŠPATIE?

Argi aš nesibjauriu tais,

kurie prieš tave maištauja?

22 Nekenčiu jų mirtina neapykanta,

laikau juos savo priešais.

23 Ištirk mane, Dieve, pažink mano širdį,

išmėgink mane ir perprask mano mintis.

24 Pažiūrėk, ar neinu klystkeliu,

ir vesk mane amžinuoju keliu.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 139