BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2022 06 25 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

PsalmynasSkyrius: 138

 Psalmynas
  
Ps 138

1 Dovydo.

Iš visos širdies dėkoju tau, VIEŠPATIE,

dangiškųjų būtybių artume giedu tau šlovės giesmę.

2 Puolu kniūbsčias prie tavo šventyklos,

dėkoju tavo šventajam vardui

už tavo gerumą ir ištikimybę,

nes išaukštinai virš visų savo vardą ir pažadą.

3 Kai šaukiausi, tu mane išklausei

ir suteikei man drąsos.

4 Visi žemės karaliai šlovins tave, VIEŠPATIE,

nes išgirdo tavo pažadus.

5 Jie giedos apie VIEŠPATIES kelius,

nes didinga VIEŠPATIES garbė.

6 Nors VIEŠPATS aukštybėse,

jis rūpinasi kukliaisiais,

o išpuikėliai negali nuo jo pasislėpti.

7 Nors man tenka eiti per didelį vargą,

tu palaikai mane gyvą.

Tu pakeli ranką prieš mano įtūžusius priešus,

mane išgelbsti tavo dešinė.

8 VIEŠPATS man įvykdys savo užmojį.

VIEŠPATIE, tavo ištikimoji meilė amžina!

Neatmesk savo rankų darbo.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 138