BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 02 04 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

PsalmynasSkyrius: 137

 Psalmynas
  
Ps 137

1 Prie Babilono upių

mes sėdėjome verkdami,

Siono kalną atsiminę.

2 Ant to krašto tuopų

pakabinome savo arfas,

3 nes mus į nelaisvę išvariusieji

ten liepė mums giedoti,

mūsų engėjai vertė mus džiūgauti,

sakydami: „Pagiedokite mums Siono giesmių!“

4 Kaipgi galime mes giedoti VIEŠPATIES giesmę

svetimoje žemėje?

5 Jeruzale, jeigu tave užmirščiau,

tenuvysta mano dešinė!

6 Teprilimpa man liežuvis prie gomurio,

jei apie tave negalvočiau,

jei Jeruzalės didžiausiu džiaugsmu nelaikyčiau!

7 Atmink, VIEŠPATIE, ką darė edomitai tą dieną,

kai Jeruzalė buvo paimta, kai jie šaukė:

„Griaukite! Išgriaukite ją iš pamatų!“

8 Dukterie Babilonija, griovike!

Laimingi bus, kurie atmokės tau

už mums padarytą pikta!

9 Laimingi, kurie paims tavo mažylius

ir tėkš juos į uolą!

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 137