BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 06 02 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Patarlių knygaSkyrius: 5

 Patarlių knyga
  
Pat 5

1 Mano vaike, klausyk mano iš minties,

palenk savo ausį mano supratimui,

2 kad brangintumei apdairumą,

ir tavo lūpos saugotų išmanymą.

3 Juk palaidūnės lūpos laša medumi,

o jos burna slidesnė už aliejų.

4 Bet iš tikrųjų ji karti kaip metėlė,

aštri kaip dviašmenis kalavijas.

5 Jos kojos žengia į mirtį,

jos žingsniai veda į Šeolą.

6 Į gyvenimo taką ji nekreipia dėmesio,

jos keliai kreivi, ir ji to nežino.

7 Tad, vaikai, klausykitės manęs

ir nenuklyskite nuo mano žodžių.

8 Laikykis kuo toliau nuo jos,

neik arti jos namų durų,

9 kad neatiduotumei savo garbės kitiems,

o savo metų ­ negailestingajam,

10 kad svetimieji nesurytų tavo turto,

o tavo triūsas neitų į svetimus namus,

11 kad gyvenimo gale neapverktum likimo,

kai būsi sunaikinęs savo jėgas bei kūną,

12 ir nesakytum: „O, kaip priešinausi pamokomas,

kaip mano širdis nekentė perspėjimų!

13 Nei savo auklėtojų balso klausiau,

nei lenkiau ausį savo mokytojams,

14 tad esu arti visiškos žūties

viešame bendrijos sambūryje.“

15 Gerk vandenį iš savo talpyklos,

šviežią vandenį iš savo šaltinio.

16 Nejau tavo šaltiniai turėtų lietis laukan,

o vandens srovės ­ į gatves?

17 Tebūna jie tau vienam,

o ne dalyboms su svetimaisiais.

18 Tebūna palaimintas tavo šaltinis;

džiaukis savo jaunystės žmona,

19 žavia gazele, grakščia stirnaite!

Jos krūtys tedžiugina tave visada,

būk nuolat apsvaigęs jos meile.

20 Kam gi turėtumei alpti dėl palaidūnės, mano vaike,

ir glamonėti svetimautojos krūtinę?

21 Juk kur eina žmonės, VIEŠPATS aiškiai mato;

jis stebi visus jų kelius.

22 Nedorą žmogų pasivys jo kaltės,

jis bus pagautas savo nuodėmės pinklėmis.

23 Jis turės mirti nesudraustas,

jis pražus per savo didelį kvailumą.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Patarlių knygaSkyrius: 5