BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2020 08 14 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Patarlių knygaSkyrius: 25

 Patarlių knyga
  
 Antras Saliamono patarlių rinkinys
  
Pat 25

1 Štai dar Saliamono patarlių, kurias surinko Judo karaliaus Ezekijo vyrai.

2 Dievui teikia garbę paslaptys,

o karaliams ­ esmės atskleidimas.

3 Kaip dangaus aukštybės bei žemės gelmės,

taip ir karalių širdis neištiriama.

4 Pašalinęs nuodegas nuo sidabro,

sidabrakalys turi medžiagos indui.

5 Pašalinus nedorėlį nuo karaliaus,

jo sostas bus grįstas teisumu.

6 Nesiaukštink karaliaus akivaizdoje

ir neužimk didžiūnų vietos.

7 Juk geriau, kad tau būtų sakoma: „Slinkis aukščiau!“ ­

negu būti pažemintam kilmingųjų akivaizdoje.

Ką tavo akys matė,

8 neskubėk nešti į teismą, bet pagalvok,

ką vėliau darysi, kai tavo artimas tave sugėdins?

9 Svarstyk savo atvejį su artimu,

bet kito žmogaus paslapties neatskleisk,

10 kad jis, tai nugirdęs, tavęs nesugėdintų,

ir tu neįgytum blogo vardo amžinai.

11 Mintis, šmaikščiai laiku išreikšta,

kaip sidabru inkrustuoti aukso obuoliai.

12 Kaip aukso žiedas ar aukso puošmena

yra išminčiaus papeikimas paklusniai ausiai.

13 Kaip sniego vėsa pjūties meto kaitroje

yra patikimas pasiuntinys jį siuntusiam;

jis pakelia šeimininko dvasią.

14 Kaip debesys ir vėjas, kurie neatneša lietaus,

yra žmogus, kuris pažada dovaną, bet jos neduoda.

15 Kantrumu teisėjas gali būti palenktas,

o lipšnus liežuvis gali perlaužti kaulą.

16 Kai užtinki medaus, valgyk tik tiek, kiek reikia,

antraip persisotinęs turėsi jį išvemti.

17 Į savo kaimyno namus kojos dažnai nekelk,

kad jam neįgristum ir netaptum nekenčiamu.

18 Kaip vėzdas, kalavijas ar aštri strėlė

yra žmogus, melagingai liudijantis prieš artimą.

19 Kaip klibąs dantis ar raiša koja

yra pasitikėjimas apgaviku nelaimėje.

20 Kaip actas ant žaizdos

yra žmogus, dainuojantis dainas kenčiančiai širdžiai.

Kaip kandis drabužį ar kirmėlė medį,

taip skausmas graužia žmogaus širdį.

21 Jei tavo priešas alkanas, pavalgydink jį duona;

jei ištroškęs, pagirdyk vandeniu;

22 nes taip jam krausi žarijas ant galvos[i1], ir VIEŠPATS tau atlygins.

23 Šiaurys supučia lietų,

o apkalbantis liežuvis ­ piktus žvilgsnius.

24 Geriau gyventi kampe ant stogo,

negu erdviuose namuose su priekabia žmona.

25 Kaip šaltas vanduo išdžiūvusiai gerklei,

taip gera žinia iš tolimo krašto.

26 Doras žmogus, krūpčiojantis prieš nedorėlį,

yra kaip sudrumsta versmė ar užterštas šaltinis.

27 Negera valgyti per daug medaus

nė ieškoti vis didesnės garbės.

28 Kaip atviras miestas be apsaugos

yra žmogus, kuriam trūksta savitvardos.

  
Išnašos:
1Pat 25,22: T.y. sužadinsi jam sąžinės graužimą.
  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Patarlių knygaSkyrius: 25