BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2022 07 01 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Juditos knygaSkyrius: 9

 Juditos knyga
  
 Juditos malda
  
Jdt 9

1 Judita puolė kniūbsčia ant žemės, pelenais apsibarsčiusi galvą, ir atidengė ašutinę, kuria buvo apsivilkusi. Tuo pačiu metu, kai Viešpaties Namuose Jeruzalėje buvo atnašaujama vakarinė smilkalų auka, Judita garsiai šaukėsi Viešpaties, tardama:

2 „Viešpatie, mano protėvio Simeono Dieve!

Tu padavei jam į ranką kalaviją,

kad atkeršytų svetimtaučiams,

niekšiškai atsegusiems mergelės diržą,

begėdiškai apnuoginusiems jos šlaunis

ir jos užgaulei išniekinusiems kūną[i1].

Juk tu buvai pasakęs: ‘Taip nedaroma!’

Bet jie taip padarė.

3 Už tai atidavei jų valdovus mirčiai,

sutepei jų krauju tą lovą,

kurioje jie gulėjo apgauti,

tą pačią jų užgaulės gėdą jutusią lovą;

paguldei vergus drauge su didžiūnais

ir didžiūnus su jų tarnais.

4 Atidavei jų žmonas prievartauti,

jų dukteris imti į nelaisvę

ir visą jų grobį padalyti savo mylimiems vaikams,

kurie tau degė uolumu,

bjaurėjosi savo kraujo suteršimu

ir šaukėsi tavo pagalbos.

O Dieve, mano Dieve,

išklausyk ir manęs, našlės!

5 Juk tu atsakingas už šiuos įvykius

ir už tai, kas pirma įvyko,

ir už tai, kas po to buvo.

Tu sumanei, kas vyksta dabar

ir kas bus ateityje.

Kas yra įvykę, tu turėjai mintyje.

6 Dalykai, kuriuos sumanei, ateina,

sakydami: ‘Štai mes!’

Juk visi tavo keliai paruošti iš anksto,

ir tavo nuosprendis duotas numatant.

7 Štai asirai, milžiniškos pajėgos,

didžiuojasi savo arkliais ir raiteliais,

giriasi savo pėstininkų jėga,

pasitiki skydu ir ietimi,

lanku ir svaidykle!

Jie nežino, kad

tu, Viešpats, triuškini kovos gretas.

8 Viešpats yra tavo vardas!’

Sutriuškink jų jėgą savo galybe

ir savo pykčiu sunaikink jų smurtą,

nes jie ketina išniekinti tavo šventyklą,

suteršti Padangtę,

kurioje gyvena tavo garbingas vardas,

ir nukirsti kalaviju tavo aukuro ragus.

9 Pasižiūrėk į jų įžūlumą

ir išliek jiems ant galvų savo pyktį.

Duok man, našlei, stiprią ranką,

kad įvykdyčiau, ką ketinu.

10 Mano lūpų apgaule paguldyk vergą su valdovu

ir valdovą su tarnu.

Jų įžūlumą palaužk moters ranka!

11 Tavo jėgą sudaro ne skaičiai,

ir tavo galybė remiasi ne galingais vyrais.

Tu esi kukliųjų Dievas,

engiamųjų pagalba,

silpnųjų gynėjas,

apleistųjų prieglauda,

žmonių be vilties išgelbėtojas.

12 Maldauju, maldauju, mano tėvo Dieve,

Izraelio paveldo Dieve,

dangaus ir žemės Viešpatie,

vandenų Kūrėjau,

visos kūrinijos Karaliau,

išklausyk mano maldą!

13 Padaryk, kad mano žodžiai ir apgaulė

taptų žaizda ir rykšte

turintiems tokius nuožmius užmojus

prieš tavo Sandorą,

prieš tavo šventuosius Namus,

prieš Siono kalną

ir tavo vaikų paveldėtus namus.

14 Parodyk kiekvienai tautai ir kiekvienai giminei,

kad tu esi Viešpats ­

Dievas visos galybės ir jėgos

ir kad nėra kito,

ginančio Izraelio tautą,

tik tu vienas!“

  
Išnašos:
1Jdt 9,2: Žr. Pr 34,2.
  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Juditos knygaSkyrius: 9