BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 03 27 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Izaijo knygaSkyrius: 48

 Izaijo knyga
  
 Naujas pažadas Izraeliui
  
Iz 48

1 Klausykitės štai ko, Jokūbo namai,

vadinami Izraelio vardu,

kilę iš Judo sėklos,

prisiekiantys VIEŠPATIES vardu

ir besišaukiantys Izraelio Dievo

be ištikimybės ir be teisumo,

2 nors vadinatės šventąja tauta

ir kliaujatės Izraelio Dievu,

kurio vardas yra Galybių VIEŠPATS!

3 Kas jau įvyko, seniai buvau apreiškęs;

iš mano lūpų tai išėjo,

aš pats tai paskelbiau.

Nelauktai ėmiau vykdyti, ir visa įvyko.

4 Žinau, kad esi užsispyręs,

nes tavo sprandas ­ tarsi sausgyslė iš geležies,

o tavo kakta ­ iš vario,

5 todėl tai iš anksto tau apreiškiau

ir paskelbiau pirmiau, negu įvyko,

idant nesakytum: „Mano stabas visa tai padarė,

mano statula ­ drožtinė ar liedinta ­ tai sutvarkė.“

6 Dabar, kai visa išgirdai, pagalvok!

Ar neturi visa tai pripažinti?

Nuo dabar kai ką visiškai nauja skelbiu tau,

paslaptingus įvykius, kurių tu nežinai.

7 Dabar, o ne seniai, prieš dienų dienas, jie prasidėjo;

anksčiau apie juos negirdėjai,

kad nesakytum: „Aš jau žinojau apie juos!“

8 Tu apie juos nebūsi nei ką nors girdėjęs,

nei žinojęs,

nes tavo ausys nuo seno buvo kurčios.

Žinojau, koks tu apgaulingas,

nes nuo motinos įsčių buvai vadinamas sukčiumi.

9 Bet dėl savo vardo aš valdau pyktį,

savo šlovės dėlei susilaikau,

kad tavęs nesunaikinčiau.

10 Štai išgryninau tave,

tačiau ne kaip sidabrą;

išmėginau tave skausmo žaizdre.

11 Dėl savęs, savo paties dėlei,

kad mano vardas nebūtų paniekintas, dabar tai darau.

Savo šlovės neperleisiu kitam!

12 Išgirsk mane, Jokūbai,

Izraeli, kurį pavadinau vardu!

Aš esu tas pats,

aš pirmas, aš ir paskutinis!

13 Mano rankos padėjo žemės pamatus,

mano dešinė išskleidė dangus.

Kai juos pašaukiu, jie tuojau pat ateina.

14 Sueikite visi ir klausykitės!

Kas iš jų[i1] kada paskelbė ką nors panašaus?

VIEŠPATIES bičiulis[i2] įvykdys jo valią prieš Babiloną

ir Chaldėjos palikuonis.

15 Aš, aš tai paskelbiau,

aš jį pašaukiau,

aš jį atvedžiau;

jam seksis kelyje!

16 Prieikite arčiau prie manęs

ir klausykitės, ką sakau!

Nuo pat pradžios aš nekalbėjau apie tai paslapčiomis;

nuo to laiko, kai tai pradėjo vykti, aš esu čia.“

Dabar Viešpats DIEVAS ir jo Dvasia pasiuntė mane.

17 Taip kalba VIEŠPATS, tavo Atpirkėjas,

Izraelio Šventasis:

„Aš, VIEŠPATS, tavo Dievas,

mokau tave, kas tau naudinga,

ir vedu tave keliu,

kuriuo tau dera eiti.

18 O, kad klausytum mano Įsakymų!

Tavo gerovė būtų kaip upė,

o tavo teisumas ­ kaip marių bangos.

19 Tavo palikuonių būtų kaip smilčių,

o gimusių iš tavo giminės ­ kaip smėlio grūdelių.

Jų vardas nežūtų ir neišdiltų mano akyse.“

Išėjimas iš Babilono

20 Eikite iš Babilono, bėkite iš Chaldėjos!

Džiaugsmingai ir garsiai tai skelbkite,

kad būtų žinoma;

neškite žinią ligi žemės pakraščių,

sakykite:

„Jokūbą, savo tarną, VIEŠPATS išpirko!

21 Troškulio jie nekentėjo,

vedami per sausas dykynes.

Jis liepė vandeniui ištrykšti iš uolos,

praskėlė uolą, ir tryško vandenys.“

22 „Nedorėliai neturės ramybės“, ­ sako VIEŠPATS.

  
Išnašos:
1Iz 48,14: T.y. dievų.
2Iz 48,14: T.y. Kyras.
  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Izaijo knygaSkyrius: 48