BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 02 29 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Laiškas romiečiamsSkyrius: 9

 Laiškas romiečiams
  
 Pažado vaikai
  
Rom 9

25 Dievas kalba Ozėjo lūpomis:

Ne savo tautą pavadinsiu savąja tauta

ir nemylimą ­ mylima.

26 Ir toje vietoje, kur jiems buvo sakyta:

„Jūs ne manoji tauta“,

ten jie bus vadinami „gyvojo Dievo vaikais“.

27 O Izaijas šaukia apie Izraelį: Nors Izraelio vaikų skaičius būtų kaip jūros smiltys, tik likučiai bus išgelbėti. 28 Tęsėdamas savo žodį ir skubėdamas, tai atliks žemėje Viešpats.

29 Izaijas nusakė iš anksto:

Jei Galybių Viešpats nebūtų mums ainijos palikęs,

būtume pasidarę kaip Sodoma,

būtume į Gomorą panašūs.

Kelias į teisumą

30 Tai ką gi pasakysime? Kad pagonių tautos, kurios neieškojo teisumo, gavo teisumą, būtent teisumą iš tikėjimo. 31 O Izraelis, ieškojęs teisumo įstatymo, nepasiekė įstatymo. 32 Kodėl? Todėl, kad to siekė ne tikėjimu, bet tarsi darbais. Jie užkliuvo už suklupimo akmens, 33 kaip parašyta:

Štai padedu Sione suklupimo akmenį,

papiktinimo uolą;

bet kas juo tiki, neliks sugėdintas.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Laiškas romiečiamsSkyrius: 9

Laiškas romiečiamsSkyrius: 10

 Laiškas romiečiams
  
Rom 10

1 Broliai, mano širdies troškimas ir mano malda Dievui yra už juos ­ jų išgelbėjimui. 2 Aš jiems liudiju, kad jie turi Dievui uolumo, tačiau šiam trūksta išmanymo. 3 Nesuprasdami Dievo teisumo, jie bandė nusistatyti savą ir todėl nepakluso Dievo teisumui. 4 Juk įstatymo tikslas ­ Kristus, atėjęs nuteisinti kiekvieno, kas tiki.

5 Mozė rašo apie teisumą iš įstatymo: Jį vykdydamas žmogus juo gyvens. 6 Bet teisumas iš tikėjimo kalba: „Nesakyk savo širdyje: Kas įžengs į dangų? ­ tai yra Kristaus nulaipinti; 7 arba: Kas nusileis į bedugnę? ­ tai yra Kristaus iš numirusių užlaipinti.“ 8 Bet ką jis sako? ­ Arti tavęs žodis: jis tavo burnoje ir tavo širdyje; tai reiškia mūsų skelbiamą tikėjimo žodį. 9 Jeigu lūpomis išpažinsi Viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas. 10 Širdimi priimtas tikėjimas veda į teisumą, o lūpomis išpažintas ­ į išganymą. 11 Raštas juk sako: Kas tik jį tiki, neliks sugėdintas. 12 Nėra skirtumo tarp žydo ir graiko, nes tas pats visų Viešpats, turįs turtų visiems, kurie jo šaukiasi: 13 Kiekvienas, kuris šaukiasi Viešpaties vardo, bus išgelbėtas.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Laiškas romiečiamsSkyrius: 10