BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2022 06 28 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

PsalmynasSkyrius: 69

 Psalmynas
  
Ps 69

20 Tu žinai mano užgaules, gėdą ir negarbę;

tau pažįstami visi mano priešai.

21 Užgaulės drasko širdį, ir aš nevilties pagautas;

laukiu užuojautos, bet jos nėra,

ieškau paguodos, bet nerandu, kas paguostų.

22 Man į maistą jie deda nuodų,

troškuliui numalšinti man jie duoda acto.

23 Tebūna jų pačių stalas jiems spąstai,

pinklės jų bendrams.

24 Teaptemsta jiems akys, kad nebegalėtų matyti;

tedreba nuolat jų strėnos.

25 Išliek ant jų savo pyktį,

tepasiveja juos tavo degantis įniršis.

26 Tebūna nusiaubta jų stovykla;

neleisk niekam gyventi savo palapinėse.

27 Juk tą, kurį tu nubaudei, jie persekioja;

tam, kurį tu sužeidei, jie didina skausmą.

28 Krauk jiems kaltę ant kaltės,

neduok jiems savo išganymo dalies.

29 Tebūna jie ištrinti iš gyvųjų knygos,

į teisiųjų sąrašą tenebūna įtraukti!

30 O aš nuskriaustas ir kenčiu;

pakelk mane, Dieve, ir gelbėk!

31 Šlovinsiu Dievo vardą giesme,

aukštinsiu jį ir dėkosiu.

32 Tai labiau patiks VIEŠPAČIUI negu galvijai,

negu raguoti jaučiai skeltanagiai.

33 Nuskriaustieji matys tai ir nudžiugs;

jūs, kurie ieškote Dievo, turėkite drąsos!“

34 Juk VIEŠPATS girdi vargšus

ir neatstumia savųjų, esančių nelaisvėje.

35 Tešlovina jį dangus ir žemė,

jūros ir visa, kas jose gyva!

36 Tikrai Dievas išgelbės Sioną

ir atstatys Judo miestus.

Jo tarnai ten gyvens ir užvaldys kraštą;

37 jo tarnų vaikai jį paveldės,

ir mylintys jo vardą ten gyvens.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 69