BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 02 03 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

PsalmynasSkyrius: 70

 Psalmynas
  
Ps 70

1 Choro vadovui. Dovydo. Priminimo aukai.

2 Dieve, ateik manęs gelbėti!

VIEŠPATIE, skubėk man padėti!

3 Tebūna nugalėti ir apstulbinti,

kurie kėsinasi į mano gyvastį.

Tesitraukia ir tebūna sugėdinti,

kurie nori man pakenkti.

4 Tebūna apstulbinti dėl savo pralaimėjimo,

kurie sako: „Še tau! Še tau!“

5 Tedžiūgauja ir tesilinksmina tavyje visi,

kurie tavęs ieško,

6 ir tavo išganymą branginantys tekartoja be paliovos:

„Koks didis Dievas!“

7 Esu vargšas ir beturtis,

skubėk man padėti, Dieve!

Tu mano pagalba ir gelbėtojas;

nedelsk, VIEŠPATIE!

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 70