BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 29 Trečiad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Michėjo knygaSkyrius: 1

 Michėjo knyga
  
 Dievo teismas
  
Mch 1

1 VIEŠPATIES žodis Michėjui iš Morešeto, pranašavusiam apie Samariją ir Jeruzalę Judo karalių Jotamo, Ahazo ir Ezekijo dienomis.

2 Klausykitės, visos tautos,

išgirskite, visi gyvenantieji žemėje!

Teliudija prieš jus Viešpats DIEVAS,

Viešpats iš savo šventosios buveinės!

3 Žiūrėkite! VIEŠPATS palieka savo buveinę,

jis nužengs ir eis žemės aukštumomis.

4 Po juo kalnai sutirps

ir nutekės žemyn į slėnius

kaip vaškas arti ugnies,

kaip vandenys, pilami ant stataus šlaito.

5 Visa tai ­ dėl Jokūbo nusikaltimo

ir dėl Izraelio namų nuodėmių.

Koks gi Jokūbo nusikaltimas?

Argi ne Samarija?

Koks gi Judo aukštumų alkas?

Argi ne Jeruzalė?

6 Todėl paversiu Samariją

griuvėsiais tuščiame lauke,

vieta vynuogynams veisti.

Sumesiu į slėnį jos akmenis,

atidengsiu jos pamatus.

7 Bus sudaužyti visi jos drožiniai,

sudegintas ugnyje visas jos kekšavimo atlygis

ir sunaikinti visi jos stabai.

Juk kaip kekšės atlygį ji juos surinko,

todėl kekšės atlygiu jie ir vėl taps.

8 Todėl raudosiu ir vaitosiu;

vaikščiosiu basas ir nuogas,

raudosiu liūdnai kaip šakalai,

liūdėsiu kaip stručiai.

9 Jos žaizda neužgydoma,

nes apėmė Judą,

pasiekė net mano tautos vartus,

pačią Jeruzalę.

10 Gate to neskelbkite,

nuo ašarų susilaikykite,

Bet Leafroje raitykitės dulkėse.

11 Eikite sau,

Šafyro gyventojai,

nuogi ir susigėdę.

Neišeina Caanano gyventojai;

Bet Ecelis vaitoja

ir atims jums savo paramą.

12 Maroto gyventojai tikėjosi palaimos,

tačiau atėjo iš VIEŠPATIES nelaimė

prie Jeruzalės vartų.

13 Kinkykite žirgus į kovos vežimus,

Lachišo gyventojai!

Lachiše, tu buvai nuodėmės pradžia

Siono dukteriai,

nes Izraelio nusikaltimai

kyla iš tavęs!

14 Todėl duosi atsisveikinimo dovanų

Morešet Gatui.

Achzibo namai bus apgaulė

Izraelio karaliams.

15 Vėl atvesiu užkariautoją jums,

Marešos gyventojai.

Izraelio šlovė ateis

į Adulamą.

16 Nusiskusk galvą, raukis plaukus

dėl savo išpaikintų vaikų,

pasidaryk plika kaip erelis,

nes jie išėjo iš tavęs į tremtį.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Michėjo knygaSkyrius: 1

Michėjo knygaSkyrius: 2

 Michėjo knyga
  
 Visuomenės ydos
  
Mch 2

1 Vargas rengiantiems nedorus darbus

ir puoselėjantiems pikta savo guoliuose!

Rytui prašvitus, jie jau vykdo tai,

nes jėga jų rankose.

2 Jie užsigeidžia dirvų ir pasigrobia jas,

užsimano namų ir atima juos;

jie išguja savininką iš jo namų

ir žmones iš jų paveldo.

3 Todėl taip kalba VIEŠPATS:

„Tikėk manimi, rengiu nelaimę šiai giminei;

negalėsite ištraukti iš jos savo kaklų.

Eidami galvos išdidžiai nekelkite,

nes tai bus blogas metas.“

4 Tą dieną bus tau skiriama patyčių daina,

aimanuojama karti rauda ir sakoma:

„Mes visiškai nuniokoti!

VIEŠPATS perduoda kitiems

mano tautos paveldą,

jis atima jį iš manęs!

Užgrobėjams mūsų laukus išdalija.“

5 Todėl nebus tau

kas burtu mestų virvę

VIEŠPATIES bendrijoje.

6 „Liaukitės pranašavę, ­ skelbia jie, ­

tokių dalykų neturite pranašauti!

Gėda mūsų neužklups.“

7 Ar reikėtų taip sakyti, Izraelio namai?

Ar VIEŠPATIES kantrybė išseko?

Ar tai jo darbai?

Ar mano žodžiai nepadeda tam,

kas elgiasi teisingai?

8 Bet jūs pakilote kaip mano tautos priešas;

jūs nuvelkate skraistę taikiųjų,

su pasitikėjimu einančių pro šalį,

nė negalvojančių apie karą.

9 Mano tautos moteris jūs išvarote

iš jų jaukių namų

ir iš jų vaikų atimate

mano amžinai duotą garbę.

10 Kelkitės ir eikite,

nes ši vieta ­ ne poilsiui!

Kadangi ji buvo užteršta,

ją ištiks sunaikinimas,

nuožmus sunaikinimas.

11 Jei kas nors vaikštinėtų,

pūsdamas miglą į akis bei skelbdamas melus,

ir sakytų: „Pranašausiu jums

apie vyną ir svaigųjį gėrimą“, ­

tokiu pranašu džiaugtųsi ši tauta.

12 Tikrai surinksiu tave visą, Jokūbai,

tikrai subursiu Izraelio likutį.

Suvarysiu juos į viena

lyg avis į avidę,

lyg kaimenę į ganyklą.

Ji skardės žmonių klegesiu.

13 Tas, kuris pralaužia spragą,

eis jų priekyje.

Jie prasilauš ir išeis pro vartus.

Jų karalius žygiuos pirmas,

o VIEŠPATS jų priekyje.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Michėjo knygaSkyrius: 2

Michėjo knygaSkyrius: 3

 Michėjo knyga
  
 Tautos vadų pasmerkimas
  
Mch 3

1 Aš tariau:

„Klausykitės, Jokūbo vadai,

Izraelio namų valdovai!

Jūs turėtumėte žinoti, kas teisinga!

2 Bet jūs nekenčiate to, kas gera,

ir mylite tai, kas pikta;

jūs lupate nuo mano žmonių odą

ir raumenis nuo jų kaulų.

3 Jūs ėdate mano tautos kūną,

nudiriate jiems odą,

į gabalus laužote jų kaulus,

kapojate juos kaip puode,

kaip mėsą katile.“

4 „Kada nors jie šauksis VIEŠPATIES,

bet jis neatsilieps,

paslėps nuo jų savo veidą tuo metu,

nes jie nedorai elgėsi.“

5 Taip kalba VIEŠPATS apie pranašus,

klaidinančius mano tautą,

šaukiančius: „Taika!“,

kai turi ko pavalgyti,

bet skelbiančius karą tiems,

kurie nieko nekiša jiems į burnas.

6 Todėl ateis jums naktis,

ir jūs negalėsite regėti,

bus jums tamsu,

ir negalėsite burti.

Pranašams nusileis saulė

ir aptems diena.

7 Regėtojai bus sugėdinti,

žyniai apstulbinti.

Sumišę jie dengsis lūpas,

nes Dievas neatsiliepia.

8 O aš,

aš pertekęs jėgų,

VIEŠPATIES Dvasios, teisingumo ir drąsos

skelbti Jokūbui apie jo nusikaltimą

ir Izraeliui apie jo nuodėmę.

9 Tad išklausykite tai, Jokūbo namų valdovai

ir Izraelio namų vadai!

Jūs neapkenčiate teisingumo

ir iškraipote visa, kas tiesu!

10 Jūs statote Sioną krauju

ir Jeruzalę neteisingumu!

11 Jos valdovai teisia už kyšį,

jos kunigai moko už užmokestį,

jos pranašai buria už pinigą,

bet jie šaukiasi VIEŠPATIES

ir sako: „Tikrai VIEŠPATS yra su mumis!

Mūsų nepasieks jokia nelaimė.“

12 Todėl per jūsų kaltę

Sionas taps ariamu lauku,

Jeruzalė virs griuvėsių krūva,

o Šventyklos kalnas ­ mišku apaugusia aukštuma.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Michėjo knygaSkyrius: 3

Michėjo knygaSkyrius: 4

 Michėjo knyga
  
 Dievo karalystė Sione
  
Mch 4

1 Ateityje bus taip,

kad VIEŠPATIES Namų kalnas

stovės tvirtai iškilęs virš kalvų

ir bus aukštesnis už kalnus.

Tautos plūs jo link,

2 daug tautų ateis ir sakys:

„Ateikite, kopkime į VIEŠPATIES kalną,

į Jokūbo Dievo Namus,

kad jis pamokytų mus savo kelių,

kad mes eitume jo takais.“

Iš Siono ateis mokymas

ir iš Jeruzalės VIEŠPATIES žodis.

3 Jis išspręs daugelio tautų ginčus,

išspręs galingų, nors ir tolimų tautų bylas.

Jos perkals savo kalavijus į arklus,

o ietis ­ į geneklius.

Tauta nebekels kalavijo prieš kitą tautą,

nebebus mokomasi kariauti.

4 Tuomet visi sėdės

po savo vynmedžiais,

po savo figmedžiais,

ir nebus kam jų gąsdinti.

Tai ištarė Galybių VIEŠPATIES lūpos!

5 Nors visos tautos žengia,

kiekviena dėl savo dievų,

o mes žengsime dėl VIEŠPATIES, mūsų Dievo,

per amžių amžius.

6 „Tą dieną, ­ tai VIEŠPATIES žodis, ­

sutelksiu šlubuosius,

surinksiu išblaškytuosius

ir tuos, kuriuos nuliūdinau.

7 Šlubuosius padarysiu Likučiu,

išblaškytuosius ­ galinga tauta.

VIEŠPATS jiems viešpataus

Siono kalne nuo dabar amžinai.“

8 O Migdal Edere,

o Siono kalvos dukterie!

Tau grįš

ankstesnė valdžia,

dukters Jeruzalės karalystė.

9 Ko gi dabar taip aimanuoji?

Ar nebeturi karaliaus?

Ar žuvo tavo patarėjas,

kad tave surėmė gimdyvės skausmai?

10 Raitykis ir vaitok kaip gimdyvė, Siono dukterie,

nes turi dabar išeiti iš miesto

ir likti po atviru dangumi.

Tu nueisi į Babiloną

ir ten būsi išgelbėta;

ten VIEŠPATS išpirks tave

iš tavo priešų rankų.

11 Tikrai daug tautų susirinko prieš tave,

sakydamos: „Tebūna ji išniekinta,

Siono griuvėsiuose tesigano mūsų akys!“

12 Bet jos nežino VIEŠPATIES minčių,

nesuvokia jo užmojo,

nes jis surinko jas kaip pėdus į klojimą.

13 Pakilk ir kulk, Siono dukterie,

nes duosiu tau geležies ragus

ir parūpinsiu vario kanopas.

Tu sutrypsi daug tautų

ir paskirsi jų grobį VIEŠPAČIUI,

jų turtus ­ visos žemės Viešpačiui.

14 Dabar apsisaugok mūrais, Bat Gadera!

„Mes apsiausti!“

Jie smogia lazda į žandą

Izraelio valdovui.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Michėjo knygaSkyrius: 4