BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2022 07 01 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Izaijo knygaSkyrius: 6

 Izaijo knyga
  
 Izaijo pašaukimas
  
Iz 6

1 Karaliaus Uzijo mirties metais regėjau Viešpatį, sėdintį aukštame ir didingame soste. Šventyklą buvo pripildęs jo apdaras. 2 Aplink stovėjo tarnauti pasirengę serafai. Kiekvienas turėjo šešis sparnus: dviem dengė veidus, dviem ­ kojas ir dviem plasnojo ore.

3 „Šventas, šventas, šventas yra Galybių VIEŠPATS!

Visa žemė pilna jo šlovės!“ ­ šaukė jie nepaliaudami vienas kitam. 4 Nuo jų šauksmo drebėjo durų staktos, ir šventykla prisipildė dūmų. 5 O aš tariau sau: „Vargas man, nes esu žuvęs! Aš ­ žmogus, kurio lūpos suteptos, gyvenu tautoje, kurios lūpos suteptos, ir savo akimis regiu Karalių, Galybių VIEŠPATĮ.“ 6 Tuomet vienas iš serafų priskrido prie manęs, laikydamas rankoje žėruojančią žariją, kurią buvo paėmęs žnyplėmis nuo aukuro. 7 Jis palietė ja mano burną. „Žiūrėk, ­ tarė jis, ­ žarija palietė tavo lūpas. Tavo kaltė panaikinta, ir tavo nuodėmė nuvalyta.“ 8 Tada išgirdau Viešpaties balsą: „Ką man siųsti? Kas gi bus mūsų pasiuntinys?“ O aš atsiliepiau: „Štai aš, siųsk mane!“

9 Jis tarė man:

„Eik ir pasakyk šiai tautai:

‘Vis girdėsite ir girdėsite, bet nesuprasite,

vis matysite ir matysite, bet niekada nepažinsite!’

10 Atbukink širdį šios tautos;

jų ausys tokios kurčios,

jų akys tokios aklos,

jog jie negali pamatyti akimis

nei išgirsti ausimis,

nei suprasti širdimi,

kad sugrįžtų ir būtų pagydyti.“

11 „Kiek ilgai, Viešpatie?“ ­ paklausiau. Jis atsakė:

„Kol miestai netaps griuvėsiais ir nebus ištuštėję,

namai palikti be žmonių,

ir kol žemė nevirs dykviete,

12 kol VIEŠPATS neišvarys žmonių toli toli,

kol visas kraštas neliks tuščias ir negyvenamas.

13 Bet jei nors dešimtadalis dar jame lieka,

jis grįš pas Dievą,

nors ir bus nuniokotas kaip liepa ar ąžuolas,

kurių kelmas lieka net nukirtus medį.“

Šventoji sėkla ­ jo kelmas.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Izaijo knygaSkyrius: 6

Izaijo knygaSkyrius: 7

 Izaijo knyga
  
 Emanuelio gimimas
  
Iz 7

1 Ahazui, Jotamo sūnui ir Uzijo vaikaičiui, esant Judo karaliumi, Aramo karalius Recinas ir Izraelio karalius Pekachas, Remalijo sūnus, pakilo į karo žygį Jeruzalėn, tačiau nepajėgė jos pulti. 2 Kai Dovydo namus pasiekė žinia, kad Aramas jau įsitaisė Efraimo valdose, karaliaus širdis ir žmonių širdys sudrebėjo, kaip dreba miško medžiai, blaškomi vėjo. 3 Bet VIEŠPATS tarė Izaijui: „Su jo sūnumi Šear Jašubu nueik ant Velėtojo lauko kelio, prie Aukštutinio tvenkinio kanalo galo, pasitikti Ahazo 4 ir pasakyk jam: „Būk tvirtas, laikykis ramiai! Nebijok! Tenedreba tavo širdis dėl tų dviejų smilkstančių nuodėgulių, dėl Recino bei Aramo ir Remalijo sūnaus įniršio. 5 Kadangi Aramas su Efraimu ir Remalijo sūnumi surengė sąmokslą prieš tave, tardami: 6 ‘Užpulkime Judą, palaužkime jo dvasią, užkariaukime jį ir paskirsime ten karaliumi Tabeelio sūnų’, ­

7 taip kalba Viešpats DIEVAS:

‘Tai neįvyks! Taip nebus!

8 Damaskas ­ Aramo sostinė,

o Damasko galva ­ Recinas.

9 Samarija ­ Efraimo sostinė,

o Samarijos galva ­ Remalijo sūnus.

Po šešiasdešimt penkerių metų

Efraimas bus sunaikintas,

liausis buvęs tauta.

Tik tvirtai tikėdami, tvirtai stovėsite!’“

10 VIEŠPATS kalbėjo Ahazui: 11 „Prašyk VIEŠPATĮ, savo Dievą, ženklo; tebūna jis ar iš Šeolo gelmių, ar iš padangės aukštybių.“ 12 Ahazas atsakė: „Ne! Neprašysiu ir negundysiu VIEŠPATIES!“ 13 Tuomet jis atsakė:

„Klausykitės, Dovydo namai! Negi per maža

jums varginti žmones, kad varginate ir mano Dievą?!

14 Todėl pats Viešpats duos jums ženklą.

Štai mergelė laukiasi kūdikio;

ji pagimdys sūnų

ir pavadins jį vardu Emanuelis.

15 Varške ir medumi jis maitinsis,

mokėdamas atmesti, kas pikta,

ir rinktis, kas gera.

16 Anksčiau nei tas berniukas

išmoks atmesti, kas pikta,

ir rinktis, kas gera,

kraštas anų dviejų karalių,

kurie tau kelia siaubą, bus nuniokotas.

17 VIEŠPATS padarys, kad jus,

jūsų tautą ir jūsų tėvo namus

užkluptų dienos,

kokių nesate patyrę nuo tos dienos,

kai Efraimas atsiskyrė nuo Judo;

tai [bus] Asirijos karalius.

18 Tą dieną

VIEŠPATS švilptelės musėms

Egipto upės deltoje ir

bitėms Asirijos šalyje.

19 Jos atskris ir nutūps

tarpeklių šlaituose, uolų plyšiuose,

ant kiekvieno erškėčių krūmo

ir visose ganyklose.

20 Tą dieną

Viešpats skus skustuvu,

pasamdytu iš Užupio,

Asirijos karaliumi,

galvos ir kojų plaukus.

Jis nuskus ir barzdą.

21 Tą dieną

žmogus augins jauną karvę ir porą avių.

22 Jis gaus tiek daug pieno,

kad maitinsis varške.

Varškė ir medus bus maistas visų

likusiųjų krašte.

23 Tą dieną

vietos, kur būdavo tūkstančiai vynmedžių

tūkstančio sidabrinių vertės,

užžels eržkėčiais ir usnimis.

24 Žmonės eis į jas

tik medžioti strėlėmis ir lanku,

nes visas kraštas bus užžėlęs

erškėčiais ir usnimis.

25 Bijodamas erškėčių ir usnių,

nekelsi nė kojos ant kalvų atšlaičių,

kurias kadaise išdirbdavai kauptuvu.

Čia bus ganykla galvijams

ir vieta avims trypti.“

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Izaijo knygaSkyrius: 7