BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2022 07 04 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Ezechielio knygaSkyrius: 27

 Ezechielio knyga
  
 Tyro apraudojimas
  
Ez 27

1 Mane pasiekė VIEŠPATIES žodis: 2 „Dabar, žmogau, pradėk raudą dėl Tyro 3 ir sakyk Tyrui, gyvenančiam prie pat jūros vartų, prekiaujančiam su daugelio pamario salų tautomis:

‘Taip kalba Viešpats DIEVAS.

Tyre, tu gyreisi: ‘Aš tobulai gražus!’

4 Tavo sienos ­ marių širdyje,

o tavo statytojai padarė tave tobulai gražų.

5 Iš Senyro eglių jie išpjovė lentas tavo šonams,

tavo stiebui paėmė Libano kedrą.

6 Tau irklus padarė iš Bašano ąžuolų,

o denį ­ iš Kitimų salų pušies,

inkrustuotos dramblio kaulu.

7 Plona, dailiai išmarginta Egipto drobė

buvo panaudota tavo burei

ir vėliavai.

Mėlyno ir raudono Elišos salų purpuro

buvo tavo dangos.

8 Sidono ir Arvado gyventojai

buvo tavo irkluotojai.

Pas tave, Tyre, buvo tavo išminčiai;

jie buvo vairininkai!

9 Gebalo seniūnai ir amatininkai

užglaistė tavo išdrožas.

Pasikeisti su tavimi prekėmis

visi jūros laivai su savo įgulomis apsistojo tavo uoste.

10 Vyrai iš Persijos, Ludo ir Puto

buvo galingi tavo kariuomenės kariai.

Pasikabinę pas tave skydus ir šalmus,

jie teikė tau didingumo.

11 Arvado ir Helecho vyrai visur aplink budėjo

ant tavo mūrų,

o gamadiečiai budėjo tavo bokštuose;

ant mūrų aplink sukabinę savo strėlines,

jie darė tave tobulai gražų.’

12 Taršišas prekiavo su tavimi, ­ tokios gausios buvo visokios tavo gėrybės; į tavo prekes jie mainė sidabrą, geležį, alavą ir šviną. 13 Ir Javanas, Tubalas bei Mešechas prekiavo su tavimi; į tavo prekes jie mainė vergus ir žalvario rykus. 14 O Bet Togarma mainė į tavo prekes arklius, ristūnus ir mulus. 15 Dedano žmonės prekiavo su tavimi, ir daugelis pamario salų buvo ypatingos tavo prekyvietės; jie davė tau kaip užmokestį dramblio ilčių ir juodmedžio. 16 Edomas prekiavo su tavimi dėl tavo gaminių gausybės; į tavo prekes jie mainė granatus, purpurą, margaspalvius audinius, ploną drobę, koralus ir rubinus. 17 Judas ir Izraelio kraštas prekiavo su tavimi; į tavo prekes jie mainė kviečius iš Minito, soras, medų, aliejų ir balzamą. 18 Damaskas prekiavo su tavimi dėl gausybės tavo gaminių ­ tokios gausios buvo visokios tavo gėrybės ­ Helbono vynu ir balta vilna. 19 Vedanas ir Javan Meuzalas ėjo prekiauti su tavimi; į tavo prekes jie mainė lydytą geležį, cinamono žieves ir kvepiančias nendres. 20 Dedanas prekiavo su tavimi pabalnių gūniomis. 21 Arabijos ir visų Kedaro didikų prekyba buvo tavo rankose; vedini ėriukais, avinais ir ožiais jie ateidavo prekiauti su tavimi. 22 Šebos ir Ramos pirkliai prekiavo su tavimi; į tavo prekes jie mainė įvairius geriausius prieskonius, visokiausius brangakmenius ir auksą. 23 Su tavimi prekiavo Haranas, Kanė, Edenas, Šebos pirkliai, Ašūras ir Kilmadas. 24 Jie prekiavo su tavimi, mainydami tavo prekyvietėje puošnius apdarus, mėlyno purpuro skraistes, išsiuvinėtas medžiagas, margaspalvius kilimus ir tvirtai suvytas virves. 25 Taršišo laivai tarnavo tau prekyboje.

Buvai turtingas ir labai garbingas

jūros širdyje.

26 Tavo irklininkai nuirklavo tave

į atvirą jūrą.

Rytys sutriuškino tave

atviroje jūroje.

27 Tavo turtai, gaminiai ir prekės,

tavo jūreiviai ir vairininkai,

tavo glaistytojai ir prekių mainytojai,

visi tavo galingieji kariai,

visa tavo bendrija

tavo žuvimo dieną

grimzta į jūrų gelmes.

28 Pasigirdus vairininkų riksmui,

dreba pamariai,

29 savo laivus palieka visi irklininkai.

Jūreiviai ir jūrų vairininkai

stovi ant kranto,

30 aimanuodami ir verkdami

tavęs karčiomis ašaromis.

Jie dulkėmis barstosi galvas

ir voliojasi pelenuose.

31 Dėl tavęs jie skutasi galvas,

apsivelka ašutine,

verkia tavęs iš sielvarto,

karčiai gedėdami.

32 Aimanuodami užtraukia raudą tau

ir aprauda tave:

‘Kas buvo kada nors kaip Tyras

sunaikintas jūros gelmėse?’

33 Iškraudamas savo gaminius iš jūrų,

tu patenkinai daug tautų;

turėdamas turtų ir prekių gausybę,

tu praturtinai žemės karalius.

34 Dabar guli jūrų sutriuškintas

vandenų gelmėse,

o tavo prekės ir visa tavo bendrija

nuskendo drauge su tavimi.

35 Baisisi tavimi

visi pamarių gyventojai;

siaubas apėmė jų karalius,

ištįso jiems veidai.

36 Kitų kraštų pirkliai švilpteli tau įkandin;

tu tapai pasibaisėjimu,

tavęs niekada nebebus.“

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Ezechielio knygaSkyrius: 27

Ezechielio knygaSkyrius: 28

 Ezechielio knyga
  
 Pranašavimas Tyro karaliui
  
Ez 28

1 Mane pasiekė VIEŠPATIES žodis: 2 „Žmogau, sakyk Tyro valdovui:

‘Taip kalba Viešpats DIEVAS.

Kadangi tavo širdis išpuiko,

tu tarei: ‘Aš dievas!

Sėdžiu dievų soste

toli jūros širdyje!’

Nors esi tik žmogus,

o ne Dievas,

tu darai savo širdį

lygią Dievo širdžiai.

3 Žiūrėk! Išties esi išmintingesnis už Danielių,

joks dalykas tau ne paslaptis.

4 Savo išmintimi ir sumanumu

prisikaupei turtų,

prisikrovei iždus aukso ir sidabro.

5 Labai sumaniai prekiaudamas

pagausinai savo turtus,

ir turtais puikavosi tavo širdis.’“

6 Todėl taip kalba Viešpats DIEVAS:

„Kadangi darai savo širdį

lygią Dievo širdžiai,

7 tikėk manimi,

atvesiu prieš tave svetimšalius ­

pačias žiauriausias tautas.

Išsitrauks jie kalavijus iš makščių

prieš tavo puikiąją išmintį

ir užtemdys tavo spindesį.

8 Nustums tave žemyn į kapą,

ir mirsi tu užmuštųjų mirtimi

toli jūroje.

9 Ar savo žudikams ir tuomet sakysi:

‘Aš Dievas!’ ­

kai tave žudančiųjų rankomis bus parodyta,

kad esi tik žmogus?

10 Mirsi nuo svetimųjų rankos

neapipjaustytųjų mirtimi,

nes aš pasakiau“, ­ tai Viešpaties DIEVO žodis.

Tyro karaliaus apraudojimas

11 Mane pasiekė VIEŠPATIES žodis: 12 „Žmogau, raudok dėl Tyro karaliaus ir sakyk jam:

‘Taip kalba Viešpats DIEVAS.

Tu buvai tobulumo antspaudas,

kupinas išminties

ir tobulo grožio.

13 Tu buvai Edene, Dievo sode;

tave puošė visokiausi brangakmeniai:

sardis, chrizolitas ir deimantas,

berilas, oniksas ir jaspis,

safyras, rubinas ir smaragdas;

iš aukso tavo karuliai ir puošmenos.

Tą dieną, kai buvai sukurtas,

jie buvo padirbti.

14 Su kerubu išskleistais ir saugančiais sparnais

aš padariau tave globėju;

tu gyvenai ant Dievo šventojo kalno

ir vaikščiojai tarp ugningų akmenų.

15 Tu buvai be dėmės savo keliuose

nuo pat savo sukūrimo dienos,

ligi buvo nustatyta tavo kaltė.

16 Per savo plačiąją prekybą

tu prisipildei smurto ir nusidėjai,

todėl varau tave toli nuo Dievo kalno.

Ir kerubas išskėstais ir serginčiais sparnais

nuvarė tave nuo ugningųjų akmenų.

17 Nuo tavo grožio išpuiko tavo širdis,

dėl savo spindesio piktnaudžiavai savo išmintimi.

Nubloškiau tave žemėn,

padariau iš tavęs reginį,

kad karaliai įsidėmėtų.

18 Išniekinai savo šventyklas

savo kalčių daugybe

ir sukta prekyba.

Uždegiau tave ugnimi,

ir ji tave surijo;

paverčiau tave pelenais ant žemės akyse visų,

kurie tave matė.

19 Visi, kas tik pažino tave tautose,

yra apstulbę;

tu tapai pasibaisėjimu,

ir tavęs niekada nebebus.’“

Pranašavimas Sidonui

20 Mane pasiekė VIEŠPATIES žodis: 21 „Žmogau, atsisuk veidu į Sidoną, pranašauk jam 22 ir sakyk:

‘Taip kalba Viešpats DIEVAS.

Tikėk manimi! Sidone, ateinu prieš tave!

Apreikšiu per tave savo šlovę!

Jie žinos, kad aš esu VIEŠPATS,

kai per jį vykdysiu bausmę

ir apreikšiu savo šventumą,

23 nes pasiųsiu į jį marą

ir kraujo praliejimą jo gatvėse.

Jame kris užmuštieji,

kai kalavijas ateis iš visų pusių.

Tuomet jie žinos, kad aš esu VIEŠPATS.’

Pažadas Izraeliui

24 Izraelio namai daugiau neberas dygliuotų brūzgynų ar duriančių erškėčių pas visus savo kaimynus, kurie žiūrėjo į juos su panieka. Tuomet jie žinos, kad aš esu VIEŠPATS.“

25 Taip kalba Viešpats DIEVAS: „Kai surinksiu Izraelio namus iš tautų, kuriose jie išsklaidyti, ir apreikšiu per juos šventumą tautų akivaizdoje, jie kursis savo pačių žemėje, kurią daviau savo tarnui Jokūbui. 26 Jie gyvens joje saugiai, statysis namus ir veis vynuogynus. Jie gyvens saugiai, kai būsiu nubaudęs visus jų kaimynus, žiūrėjusius į juos su panieka. Ir jie žinos, kad aš esu VIEŠPATS, jų Dievas.“

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Ezechielio knygaSkyrius: 28