BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 02 03 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Amoso knygaSkyrius: 1

 Amoso knyga
  
 Tautų teismas
  
Am 1

1 Amoso, vieno iš Tekojos kerdžių, žodžiai, kuriuos jis gavo per regėjimą apie Izraelį Judo karaliaus Uzijo dienomis ir Izraelio karaliaus Jehoašo sūnaus Jeroboamo dienomis, dveji metai prieš žemės drebėjimą.

2 Jis tarė:

„VIEŠPATS sugriaudžia iš Siono,

iš Jeruzalės pakelia balsą,

ir piemenų ganyklos vysta,

Karmelio viršūnė džiūsta.“

3 Taip kalba VIEŠPATS:

„Kadangi Damaskas nusikalto tris

ir net keturis kartus,

neatšauksiu savo ištarmės,

nes jie kūlė Gileadą

geležiniais kūlimo volais.

4 Pasiųsiu ugnį Hazaelio namams,

ir ji prarys Ben Hadado tvirtoves.

5 Sulaužysiu Damasko vartų velkes,

išnaikinsiu gyventojus iš Bikat Aveno slėnio

ir laikantįjį skeptrą iš Bet Edeno,

o Aramo tauta bus ištremta į Kyrą“, ­

sako VIEŠPATS.

6 Taip kalba VIEŠPATS:

„Kadangi Gaza nusikalto

tris ir net keturis kartus,

neatšauksiu savo ištarmės,

nes jie išvarė į tremtį ištisas bendruomenes

ir atidavė jas Edomui.

7 Pasiųsiu ugnį Gazos sienoms,

ir ji surys jos tvirtoves.

8 Išnaikinsiu gyventojus iš Ašdodo

ir laikantįjį skeptrą iš Aškelono.

Pakelsiu ranką prieš Ekroną,

ir filistinų likutis žus“, ­

sako Viešpats DIEVAS.

9 Taip kalba VIEŠPATS:

„Kadangi Tyras nusikalto

tris ir net keturis kartus,

neatšauksiu savo ištarmės,

nes jie išdavė į tremtį Edomui

ištisas bendruomenes,

nepaisydami broliškumo sandoros.

10 Pasiųsiu ugnį Tyro sienoms,

ir ji surys jo tvirtoves.“

11 Taip kalba VIEŠPATS:

„Kadangi Edomas nusikalto

tris ir net keturis kartus,

neatšauksiu savo ištarmės,

nes jis su kalaviju persekiojo savo brolį,

neparodydamas jokio gailestingumo.

Kadangi jo įniršis siautėjo be perstojo

ir leido pykčiui nežabotai šėlti,

12 pasiųsiu ugnį Temanui,

ir ji surys Bocros tvirtoves.“

13 Taip kalba VIEŠPATS:

„Kadangi Amonas nusikalto

tris ir net keturis kartus,

neatšauksiu savo ištarmės,

nes jie perskrodė nėščias moteris Gileade,

plėsdami savo krašto sienas.

14 Sukursiu ugnį ant Rabos sienos,

ir ji surys jos tvirtoves,

aidint šauksmams mūšio dieną,

šėlstant audrai viesulo dieną.

15 Tuomet jos karalius išeis į tremtį

drauge su savo didžiūnais“, ­

sako VIEŠPATS.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Amoso knygaSkyrius: 1

Amoso knygaSkyrius: 2

 Amoso knyga
  
Am 2

1 Taip kalba VIEŠPATS:

„Kadangi Moabas nusikalto

tris ir net keturis kartus,

neatšauksiu savo ištarmės,

nes jis pavertė pelenais

Edomo karaliaus kaulus.

2 Pasiųsiu ugnį Moabui,

ir ji surys Kerijotų tvirtoves.

Moabo žmonės sutiks mirtį sąmyšyje,

tarp šauksmų ir ragų gaudimo.

3 Išra´usiu Moabo valdovą

ir išžudysiu visus jo didžiūnus

drauge su juo“, ­

sako VIEŠPATS.

4 Taip kalba VIEŠPATS:

„Kadangi Judas nusikalto

tris ir net keturis kartus,

neatšauksiu savo ištarmės,

nes jie atmetė VIEŠPATIES mokymą

ir nesilaikė jo įsakymų.

Kadangi jie leidosi suvedžiojami tų pačių melų,

paskui kuriuos ėjo jų protėviai,

5 pasiųsiu ugnį Judui,

ir ji surys Jeruzalės rūmus.“

6 Taip kalba VIEŠPATS:

„Kadangi Izraelis nusikalto

tris ir net keturis kartus,

neatšauksiu savo ištarmės,

nes jie parduoda teisųjį už sidabrą,

o beturtį ­ už sandalų porą.

7 Žemės dulkėse jie mindžioja vargšų galvas

ir verčia kukliuosius trauktis iš kelio;

tėvas ir sūnus eina pas tą pačią kekšę,

teršdami mano šventąjį vardą.

8 Jie gulasi prie kiekvieno aukuro

ant paimtų už užstatą drabužių

ir geria savo dievo namuose vyną,

pirktą už savo pačių uždėtas baudas.

9 Tačiau

aš sunaikinau jų akivaizdoje amoritą,

aukštą kaip kedrą

ir stiprų kaip ąžuolą,

sunaikinau jo vaisius viršuje

ir jo šaknis apačioje.

10 Aš išvedžiau jus iš Egipto žemės

ir vedžiau per dykumą keturiasdešimt metų,

kad paveldėtumėte amorito kraštą.

11 Aš išsirinkau pranašų iš jūsų sūnų

ir nazyrų iš jūsų jaunuolių.

Argi ne taip yra iš tikrųjų,

Izraelio tauta? ­ tai VIEŠPATIES žodis.

12 Bet jūs vertėte nazyrus gerti vyną,

o pranašams įsakėte:

„Nepranašaukite!“

13 Žinokite, jog slėgsiu jus vietoje prie žemės,

kaip slegia vežimas,

kupinas javų pėdų.

14 Greitieji neteks savo greitumo,

stiprieji nepasitikės savo stiprumu,

nė galiūnai neišsigelbės.

15 Lankininkai neištvers,

greitakojai neišsigelbės,

nė raitieji neišgelbės savo gyvybės.

16 Drąsiausi galiūnai

tą dieną pabėgs nuogi“, ­

tai VIEŠPATIES žodis.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Amoso knygaSkyrius: 2

Amoso knygaSkyrius: 3

 Amoso knyga
  
 Priekaištai Izraeliui
  
Am 3

1 „Klausykitės žodžio, kurį VIEŠPATS ištarė jums, izraelitai, visai šeimai, kurią išvedžiau iš Egipto žemės!

2 Tik jus pažinau iš visų žemės šeimų,

todėl nubausiu jus už visas jūsų kaltes.

3 Argi du žmonės eina kartu,

jei nėra susitarę?

4 Argi liūtas riaumoja miške,

neturėdamas grobio?

Argi liūtukas suurzgia iš savo guolio,

jei neturi ko nors sugavęs?

5 Argi paukštis įkliūva į spąstus ant žemės,

kai ten nėra jauko?

Argi spąstai pašoka nuo žemės,

nieko nepagaudami?

6 Kai pasigirsta rago gausmas mieste,

argi žmonės neišsigąsta?

Kai ištinka miestą nelaimė,

argi ne VIEŠPATS tai padarė?

7 Tikrai Viešpats DIEVAS nedaro nieko,

pirma neapreiškęs savo užmojo

savo tarnams pranašams.

8 Liūtas suriaumojo,

ir kas neišsigąs?

Viešpats DIEVAS prabilo,

ir kas atsisakys pranašauti?

9 Paskelbkite tvirtovėms Ašdode,

tvirtovėms Egipto žemėje ir sakykite:

‘Rinkitės ant kalno, vardu Samarija,

ir pamatysite, kokie baisūs ten sąmyšiai

ir kokia priespauda joje.’

10 Jie nežino, kaip daryti tai, kas teisinga, ­

tai VIEŠPATIES žodis, ­

tie, kurie smurtauja ir plėšikauja

savo tvirtovėse.“

11 Todėl taip kalba Viešpats DIEVAS:

„Priešas apsups kraštą,

atims iš tavęs galybę,

ir bus išplėštos tavo tvirtovės.“

12 Taip kalba VIEŠPATS: „Kaip kerdžius išgelbsti iš liūto nasrų porą kojų ar ausies gabalą, taip bus išgelbėti Samarijoje gyvenantys Izraelio žmonės, nešini guolio kampu ar lovos dalimi.

13 Klausykitės ir skelbkite Jokūbo namams, ­

tai žodis Viešpaties DIEVO, Galybių Dievo. ­

14 Tą dieną, kai bausiu Izraelį už jo nusižengimus,

nubausiu ir Betelio aukurus;

aukuro ragai bus nukirsti

ir nukris žemėn.

15 Nuversiu žiemos rūmus

drauge su vasaros rūmais.

Dramblio kaulo namai bus nugriauti,

didingieji namai sunaikinti“, ­

tai VIEŠPATIES žodis.

  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Amoso knygaSkyrius: 3