BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2022 01 25 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Amoso knygaSkyrius: 1

 Amoso knyga
  
 Tautų teismas
  
Am 1

1 Amoso, vieno iš Tekojos kerdžių, žodžiai, kuriuos jis gavo per regėjimą apie Izraelį Judo karaliaus Uzijo dienomis ir Izraelio karaliaus Jehoašo sūnaus Jeroboamo dienomis, dveji metai prieš žemės drebėjimą.

2 Jis tarė:

„VIEŠPATS sugriaudžia iš Siono,

iš Jeruzalės pakelia balsą,

ir piemenų ganyklos vysta,

Karmelio viršūnė džiūsta.“

3 Taip kalba VIEŠPATS:

„Kadangi Damaskas nusikalto tris

ir net keturis kartus[i1],

neatšauksiu savo ištarmės,

nes jie kūlė Gileadą

geležiniais kūlimo volais.

4 Pasiųsiu ugnį Hazaelio namams,

ir ji prarys Ben Hadado tvirtoves.

5 Sulaužysiu Damasko vartų velkes,

išnaikinsiu gyventojus iš Bikat Aveno slėnio

ir laikantįjį skeptrą iš Bet Edeno,

o Aramo tauta bus ištremta į Kyrą“, ­

sako VIEŠPATS.

6 Taip kalba VIEŠPATS:

„Kadangi Gaza nusikalto

tris ir net keturis kartus[i2],

neatšauksiu savo ištarmės,

nes jie išvarė į tremtį ištisas bendruomenes

ir atidavė jas Edomui.

7 Pasiųsiu ugnį Gazos sienoms,

ir ji surys jos tvirtoves.

8 Išnaikinsiu gyventojus iš Ašdodo

ir laikantįjį skeptrą iš Aškelono.

Pakelsiu ranką prieš Ekroną,

ir filistinų likutis žus“, ­

sako Viešpats DIEVAS.

9 Taip kalba VIEŠPATS:

„Kadangi Tyras nusikalto

tris ir net keturis kartus[i3],

neatšauksiu savo ištarmės,

nes jie išdavė į tremtį Edomui

ištisas bendruomenes,

nepaisydami broliškumo sandoros.

10 Pasiųsiu ugnį Tyro sienoms,

ir ji surys jo tvirtoves.“

11 Taip kalba VIEŠPATS:

„Kadangi Edomas nusikalto

tris ir net keturis kartus[i4],

neatšauksiu savo ištarmės,

nes jis su kalaviju persekiojo savo brolį[i5],

neparodydamas jokio gailestingumo.

Kadangi jo įniršis siautėjo be perstojo

ir leido pykčiui nežabotai šėlti,

12 pasiųsiu ugnį Temanui,

ir ji surys Bocros tvirtoves.“

13 Taip kalba VIEŠPATS:

„Kadangi Amonas nusikalto

tris ir net keturis kartus[i6],

neatšauksiu savo ištarmės,

nes jie perskrodė nėščias moteris Gileade,

plėsdami savo krašto sienas.

14 Sukursiu ugnį ant Rabos sienos,

ir ji surys jos tvirtoves,

aidint šauksmams mūšio dieną,

šėlstant audrai viesulo dieną.

15 Tuomet jos karalius išeis į tremtį

drauge su savo didžiūnais“, ­

sako VIEŠPATS.

  
Išnašos:
1Am 1,3: 3a Pažod.: „Dėl trijų Damasko nusikaltimų / ir dėl keturių“, t. y. kadangi Damaskas vis nusikalsta ir nusikalsta. Žr. Pat 30,15.18.21.29; Am 1,6.9.11.13; 2,1.4.6.
2Am 1,6: Analogiškai kaip 1,3.
3Am 1,9: Analogiškai kaip 1,3.
4Am 1,11: Analogiškai kaip 1,3.
5Am 1,11: Edomas Ezavas - Jokūbo Izraelio brolis. Žr. Pr 27.
6Am 1,13: Žr. Am 1,3.
  
Bibliografiniai duomenys:

BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>

Amoso knygaSkyrius: 1