BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 24 Trečiad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

ĮVADAI IR RAKTAI

Ingrida KAZAKEVIČIŪTĖ-GUDAUSKIENĖ

B E N D R A S I S   Į V A D A S   Į   B I B L I J Ą (planas)

‹‹‹ atgal toliau ›››  

1. PIRMINĖS PASTABOS

Biblijos studijos, kaip ir kiekviena mokslo sritis, turi savo taisykles bei savo terminiją. Biblijos mokslininkai paprastai dėl tų taisyklių ir terminų tarpusavyje susitaria ir jų tyrinėjimuose tai tampa daugiau ar mažiau aiškiu dalyku. Na, pavyzdžiui, sakoma Septuaginta (žymima LXX), ir visiems aišku, kad turimas minty Senojo Testamento graikiškasis vertimas (žr. Pirmieji Biblijos vertimai). Arba kalbama apie Jahvistinį, Elohistinį, Deuteronomistinį ir Kunigiškąjį (žymima J, E, D ir P) rašytinius šaltinius, ir tie, kurie domėjosi Biblijos parašymo istorija, iškart supras, kad tai rašytinės tradicijos, kurių pagrindu, anot klasikinės teorijos, gimė Penkiaknygės tekstas (žr. Biblijos tapimo rašytiniu žodžiu kelias). O Penkiaknygė, dar vadinama graikišku terminu Pentateuchas (liet. [knyga] penkiuose ritiniuose), – tai pirmos penkios Biblijos knygos. Morkaus, Mato ir Luko evangelijos, pavyzdžiui, vadinamos sinoptinėmis, o jų autoriai sinoptikais. Galima šį terminą vartoti iš įpročio, bet tie Biblijos skaitytojai, kuriems rūpi daugiau negu įprotis, greičiausiai paklaus „kodėl?“ Tai sinoptinės evangelijos, nes, turėdamos tarpusavyje daug panašumų, gali būti viena su kita lyginamos, išryškinant panašumus arba ir tarp jų esančius skirtumus. Ir šis reiškinys vadinamas synopsis (liet. „apžvalga vienu metu“ ). O kiek krikščionių katalikų šiandien galėtų pasakyti, ką reiškia pats žodis Biblija? Čia būsime arti tiesos spėdami, kad tik vienas kitas.

Taigi Biblijos mokslas, kaip ir visi kiti, turi jam priklausantį neatsitiktinį žodyną ir, būtume mes dideli mokslininkai ar paprasti nepaprasto Dievo žodžio ieškotojai, į jį turime įsiklausyti.

Visada ko nors mokomės pradėdami nuo elementarių dalykų. Todėl, pradedant kelionę Biblijos pažinimo link, taip pat yra svarbu pažvelgti į kai kuriuos paprasčiausius dalykus ir išsiaiškinti vieną kitą čia aptinkamą sąvoką. Paprasti dalykai kai kam būna nepatrauklūs. Šitoje vietoje gali pasirodyti ir pernelyg nuobodūs – kam man išmanyti Biblijos mokslo vartojamą žodyną arba kodėl turėčiau domėtis Biblijos knygų skaičiumi? Ar tai sustiprins mano tikėjimą Dievo žodžiu? Na, gal ir ne. Tačiau mes tiesiog tikime, kad didelėje mozaikoje kiekvienas mažas akmenėlis yra reikšmingas ir padeda suprasti visos mozaikos prasmę.

‹‹‹ atgal toliau ›››