BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 12 04 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Laiškas žydamsSkyrius: 7

 Laiškas žydams
  
 Kristaus pranašumas prieš Senojo Testamento kunigus
  
Žyd 7

Melchizedekas

1 [i1]Tasai Melchizedekas, Salemo karalius, aukščiausiojo Dievo kunigas, sutiko Abraomą, kai jis grįžo sumušęs karalius, ir palaimino jį. 2 Abraomas jam atidavė nuo visko dešimtinę. Išvertus jo vardą, jis pirmiausia teisumo karalius, paskui Salemo, arba ramybės, karalius, – 3 be tėvo, be motinos, be kilmės sąrašo, neturintis nei dienų pradžios, nei gyvenimo pabaigos, panašus į Dievo Sūnų. Jis lieka kunigas per amžius.

Senasis Įstatymas panaikintas

15 Tai dar labiau paaiškėja, kai iškyla kitas kunigas, panašus į Melchizedeką, 16 tapęs kunigu ne kūniško įstatymo teise, bet nenykstamo gyvenimo galybe. 17 Juk liudijama:

Tu esi kunigas per amžius

Melchizedeko būdu.

  
Išnašos:
1Žyd 7,1: Melchizedekas (žr. Pr 14, 17-20) – karalius ir kunigas – yra pranašingas Išganytojo tipas. Neįprasta Šventojo Rašto tyla apie jo kilmę bei palikuonis išskiria jį iš kitų pažymėtinų asmenų ir tarsi vaizduoja apibendrintą kunigystės idėją. Autorius retoriškai išplečia jo asmenį amžinybės prasme.
2Žyd 7,8: Čia – ST tarp dvasininkų levitų.
3Žyd 7,11: Tobulumas – šventumas, nuteisinimas. Autorius neigia Mozės Įstatymo galią žmones nuteisinti (plg. Rom 3,20).
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Laiškas žydamsSkyrius: 7