BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 02 28 Trečiad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Laiškas žydamsSkyrius: 4

 Laiškas žydams
  
Žyd 4

Vyriausio kunigo artumas žmonėms

14 Mes turime didį vyriausiąjį kunigą, praėjusį pro dangus[i2] Dievo Sūnų Jėzų, taigi tvirtai laikykimės tikėjimo. 15 Mes gi turime ne tokį vyriausiąjį kunigą, kuris negalėtų atjausti mūsų silpnybių, bet, kaip ir mes, visaip mėgintą, tačiau nenusidėjusį. 16 Todėl visiškai pasitikėdami artinkimės prie malonės sosto, kad patirtume gailestingumą ir rastume malonę gauti pagalbą deramu laiku.

  
Išnašos:
1Žyd 4,12: Paulius skiria juslinį gyvybės pradą, kurį vadina siela (gr. psyche), ir tikrąją žmogiškąją, protingąją sielą, kurią vadina dvasia (gr. pneuma). Dievo žodis ir jo pažinimas prasiskverbia į pačias žmogaus sielos gelmes, į jo juslių ir protavimo atšaką.
2Žyd 4,14: Pro dangus – pro visas dangaus sferas.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Laiškas žydamsSkyrius: 4

Laiškas žydamsSkyrius: 5

 Laiškas žydams
  
Žyd 5

7 Jis savo kūno dienomis siuntė prašymus bei maldavimus su balsiu šauksmu bei ašaromis į tą, kuris jį galėjo išgelbėti nuo mirties, ir buvo išklausytas dėl savo pagarbumo. 8 Būdamas Sūnus, jis savo kentėjimuose išmoko klusnumo 9 ir, pasidaręs tobulas, visiems, kurie jo klauso, tapo amžinojo išganymo priežastimi,

  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Laiškas žydamsSkyrius: 5