BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2020 07 02 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Laiškas žydamsSkyrius: 13

 Laiškas žydams
  
 PAPILDYMAI IR PARAGINIMAI
  
Žyd 13

15 Tad per jį visuomet atnašaukime Dievui šlovinimo auką, tai yra jo vardą garbinančių lūpų vaisių. 16 Nepamirškite daryti gera ir dalytis su kitais geru, nes tokiomis aukomis patiksite Dievui.

Klusnumas vyresnybei

17 Klausykite savo vadovų ir būkite jiems atsidavę, nes jie budi jūsų sielų labui, būdami atsakingi už jas; tegu jie tai daro su džiaugsmu, o ne dūsaudami, nes tai nebūtų jums naudinga.

PABAIGA

20 Ramybės Dievas, amžinosios Sandoros krauju išvedęs iš numirusių didįjį avių Ganytoją – mūsų Viešpatį Jėzų, 21 tepadaro jus tinkamus viskam, kas gera, idant vykdytumėte jo valią; tenuveikia mumyse, kas jo akims patinka per Jėzų Kristų. Jam šlovė per amžių amžius! Amen.

  
Išnašos:
1Žyd 13,8: Šis tikėjimo išpažinimas natūraliai iškyla po 7 eil. paraginimo: Sekite jų tikėjimu!
2Žyd 13,9: Senojo Testamento įstatymai skirstė valgius į švarius ir nešvarius, t. y. į leidžiamus ir draudžiamus.
3Žyd 13,10: Kalbama apie Jėzaus auką, kurioje gali dalyvauti tiktai pakrikštytieji, o ne tarnaujantys padangtei, t. y. klausantys ST-o.
4Žyd 13,19: Būčiau jums sugrąžintas – galėčiau pas jus sugrįžti. Panašiai sako Paulius Fm 22.
5Žyd 13,23: Apie Timotiejaus įkalinimą ir paleidimą smulkesnių žinių nėra. Timotiejaus vardas ir užuomina apie autoriaus nelaisvę (19 eil.) rodo, kad laiško autorius artimas šv. Pauliui.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Laiškas žydamsSkyrius: 13