BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 03 05 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Laiškas žydamsSkyrius: 12

 Laiškas žydams
  
Žyd 12

Tėviškasis Dievo auklėjimas

5 Nejaugi būsite užmiršę paguodos žodžius, pasakytus jums kaip sūnums:

Mano sūnau,

nepaniekink Viešpaties auklybos

ir nenusimink jo baramas:

6 nes Dievas griežtai auklėja, ką myli,

ir plaka kiekvieną sūnų, kurį priglaudžia.

7 Jums reikia pakentėti dėl drausmės. Dievas elgiasi su jumis kaip su sūnumis. O kurio gi sūnaus tėvas griežtai neauklėja?! 11 Beje, kiekviena auklyba tam kartui atrodo ne linksma, o karti, bet vėliau ji atneš taikingų teisumo vaisių auklėtiniams. 12 [i1]Todėl pakelkite nuleistas rankas, ištieskite pasilpusius kelius 13 ir vaikščiokite palikdami tiesius pėdsakus, kad kas luoša, neišnirtų, bet verčiau sugytų.[i2]

  
Išnašos:
1Žyd 12,12-12,13: ST citatos pritaikytos prie lavybų iš atletinės kovos įvaizdžio, dažno šv. Pauliaus laiškuose (plg. 1 Kor 9,24; Fil 3,12; 1 Tim 6,12; 2 Tim 2,5).
2Žyd 12,13: Kalbama apie svyruojančius krikščionis, kilusius iš žydų. Dažnai jie grįždavo prie žydiškų papročių ir apeigų.
3Žyd 12,15: Manoma, kad čia Dievo malonė reiškia šventąją Eucharistiją.
5Žyd 12,18: Kai kuriuose rankraščiuose: ... prie apčiuopiamo kalno ir liepsnojančios ugnies ... Iš tiesų 18-21 eil. kalba apie Sinajaus kalną, kada buvo skelbiama dešimt Dievo įsakymų.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Laiškas žydamsSkyrius: 12