BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 12 04 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Laiškas žydamsSkyrius: 10

 Laiškas žydams
  
 Kristaus aukos ypatingumas ir prakilnumas
  
Žyd 10

Kristaus aukos veiksmingumas

11 Kiekvienas kunigas kasdien stoja tarnauti ir daug kartų atnašauja tas pačias aukas, kurios niekuomet negali panaikinti nuodėmių.[i1] 12 O šitas, paaukojęs vienintelę auką už nuodėmes, amžiams atsisėdo Dievo dešinėje, 13 laukdamas, kol jo priešai bus patiesti tarsi pakojis po jo kojų. 14 Vienintele atnaša jis amžiams padarė tobulus šventinamuosius. 15 Tai mums liudija ir Šventoji Dvasia. Ji yra pasakiusi:

16 Štai Sandora, kurią aš su jais sudarysiu,

praslinkus anoms dienoms, – sako Viešpats:

Aš duosiu savo įstatymus jų širdims

ir juos įrašysiu jų mintyse,

17 ir daugiau nebeprisiminsiu jų nuodėmių

nei jų nedorybių.

18 O kur jos atleistos, ten nebereikia aukos už nuodėmes.

  
Išnašos:
1Žyd 10,11: Žr. Iš 29,38. Kristaus auka yra vienkartinė. Šv. Mišios nėra kita auka negu kryžiaus auka, bet tos pačios kryžiaus aukos sudabartinimas, teikiantis mums jos vaisius. Cituojama laisvokai (plg. Žyd 8,10-12).
2Žyd 10,20: Gyvas kelias – pats Kristus (plg. Jn 14,6).
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Laiškas žydamsSkyrius: 10