BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 20 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Laiškas žydamsSkyrius: 1

 Laiškas žydams
  
 ĮŽANGA
  
Žyd 1

Įsikūnijusio Dievo Sūnaus didybė

1 Daugel kartų ir įvairiais būdais praeityje Dievas yra kalbėjęs mūsų protėviams per pranašus, 2 o dabar dienų pabaigoje jis prabilo į mus per Sūnų, kurį paskyrė visatos paveldėtoju ir per kurį sukūrė pasaulius. 3 Jis, Dievo šlovės atšvaitas ir jo esybės paveikslas, palaikantis savo galingu žodžiu visatą, nuplovęs nuodėmes, atsisėdo [Dievo] didybės dešinėje aukštybių aukštybėse 4 ir tapo tiek prakilnesnis už angelus, kiek aukštesnį už juos paveldėjo vardą.

SŪNUS NEPALYGINTI PRAKILNESNIS UŽ ANGELUS

Šventojo Rašto įrodymai

5 Kuriam gi angelų kada nors buvo pasakyta:

Tu esi mano Sūnus, šiandien aš tave pagimdžiau?!

Ir vėl:

Aš jam būsiu tėvas,

o jis bus man sūnus.[i1]

6 Toliau, įvesdamas Pirmgimį į pasaulį, jis sako:

„Tepagarbina jį visi Dievo angelai“.

7 Angelams sako:

Jis daro savo pasiuntinius lygius vėjams,

savo tarnus – kaip ugnies liežuvius.[i3]

8 [i4]O Sūnui:

avo sostas, Dieve, amžių amžiams,

ir teisingumo lazda

yra tavo karališkoji lazda.

9 Tu pamilai teisumą ir nekentei nedorybės,

todėl patepė tave Dievas,

o Dieve, džiaugsmo aliejumi

gausiau negu tavo bičiulius.

10 [i4]Ir:

Iš pradžių tu, Viešpatie, sukūrei žemę,

ir dangūs – tavo rankų darbas.

11 Jie išnyks, o tu pasiliksi,

jie visi sudils lyg drabužis,

12 ir kaip apsiaustą tu juos suvyniosi, tartum drabužį,

ir jie bus pakeisti.

Bet tu esi tas pats,

ir tavo metai nesibaigs.

13 Ar kuriam iš angelų jis yra kada nors pasakęs:

Sėskis mano dešinėje:

aš patiesiu tavo priešus

tarsi pakojį po tavo kojų?[i5]

14 Argi jie visi nėra tik tarnaujančios dvasios, išsiųstos patarnauti tiems, kurie paveldės išganymą?

  
Išnašos:
1Žyd 1,5: Žr. Ps 2,7;2 Sam 7,14.
3Žyd 1,7: Žr. Ps 103(104),4.
4Žyd 1,8-1,9: Žr. Ps 44(45),7-8.
5Žyd 1,13: Žr. Ps 109(110),1.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Laiškas žydamsSkyrius: 1