BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 18 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Zecharijo knygaSkyrius: 7

 Zecharijo knyga
  
 Viešpats pasmerkia nenuoširdų pasninką
  
Zch 7

1 [i1]Ketvirtaisiais karaliaus Darijaus metais VIEŠPATIES žodis atėjo Zecharjui devinto mėnesio – Kislevo ketvirtą dieną. 2 Mat Betelio žmonės buvo pasiuntę Sarezerį ir Regem-Melechą drauge su įgaliotiniais maldauti VIEŠPATIES malonės 3 ir paklausti Galybių VIEŠPATIES Namų kunigus ir pranašus: „Ar ir toliau man verkti ir pasninkauti, kaip dariau tiek metų?“ 4 Tuomet man atėjo Galybių VIEŠPATIES žodis: 5 „Sakyk visiems krašto žmonėms ir kunigams:

'Kai pasninkavote ir raudojote penktą mėnesį[i2]

ir septintą mėnesį[i3]

per šiuos septyniasdešimt metų,

argi jūs iš tikro dėl manęs pasninkavote?

6 Juk kai jūs valgote ir geriate,

argi jūs nevalgote ir negeriate

tik dėl savęs pačių?'“

7 Argi tai ne tie patys žodžiai, kuriuos VIEŠPATS skelbė per ankstyvuosius pranašus, kai Jeruzalė ir aplinkiniai miestai buvo pilni žmonių ir klestėjo, kai Negebas ir Šefela buvo pilni gyventojų?

8 VIEŠPATIES žodis atėjo Zecharjui: 9 „Taip kalbėjo Galybių VIEŠPATS[i4]:

'Teiskite teisingai,

būkite maloningi ir gailestingi vieni kitiems.

10 Neskriauskite našlės ir našlaičio,

ateivio ir vargšo.

Nespęskite savo širdyje pinklių

vieni kitiems'“.

11 Bet jie atsisakė klausyti, įžūliai atsuko nugarą ir, nenorėdami girdėti, užsikimšo ausis. 12 Savo širdis taip užkietino, kaip kietas deimantas, kad negirdėtų mokymo ir žodžių, kuriuos Galybių VIEŠPATS buvo savo dvasia siuntęs per ankstyvuosius pranašus. Todėl ir atėjo tas aitrus Galybių VIEŠPATIES pyktis. 13 Kaip jie atsisakė klausyti, kai aš šaukiau, lygiai taip aš atsisakiau juos išklausyti, kai jie manęs šaukėsi, – taip kalbėjo Galybių VIEŠPATS. 14 Išblaškiau juos audra anose tautose, kurių jie nebuvo pažinę. O kraštas, kurį jie paliko, buvo taip nusiaubtas, kad niekas nei ten, nei iš ten nebekėlė kojos. Jie padarė, kad žavus kraštas pavirto tyrais.

  
Išnašos:
1Zch 7,1: Ketvirtaisiais ... Darijaus metais ... devinto mėnesio – Kislevo ketvirtą dieną: 518 m. prieš Kristų lapkritis.
2Zch 7,5: Jeruzalės Šventykla buvo sunaikinta penktą mėnesį ir Nebukadnezaro paskirtas Judo valdytojas buvo žydų sukilėlių nužudytas septintą mėnesį (žr. 2 Kar 25,8-9.25).
3Zch 7,5: Jeruzalės Šventykla buvo sunaikinta penktą mėnesį ir Nebukadnezaro paskirtas Judo valdytojas buvo žydų sukilėlių nužudytas septintą mėnesį (žr. 2 Kar 25,8-9.25).
4Zch 7,9-7,10: Pranašų dorovinio mokymo esmė (žr. Iz 1,16-17; 55,6-9; 58,6-12; Jer 7,5-7; Am 5,14-15.21-24; Mch 6,8).
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Zecharijo knygaSkyrius: 7