BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 18 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Zecharijo knygaSkyrius: 6

 Zecharijo knyga
  
Zch 6

Pranašas regi keturis vežimus

1 [i1]Vėl pakėliau akis ir regėjau keturis vežimus, išvažiuojančius iš tarpukalnės. O tie kalnai buvo žalvario kalnai. 2 Pirmojo vežimo žirgai buvo sarti, antrojo vežimo žirgai juodi, 3 trečiojo vežimo žirgai balti, o ketvirtojo palši obuolmušiai – eiklūs ristūnai. 4 Aš paklausiau su manimi kalbėjusį angelą: „Kas yra jie, mano viešpatie?“ 5 Angelas man atsakė: „Tai keturi padangių vėjai, – jie išeina, nusilenkę visos žemės VIEŠPAČIUI. 6 Sartieji žirgai eina į rytų šalį, vežimas su juodais žirgais eina į šiaurės šalį, baltieji eina į vakarų šalį ir palšieji obuolmušiai eina į pietų šalį“. 7 Išėję ristūnai nekantravo pradėti eiti sargybą žemėje. Jis tarė: „Pradėkite! Eikite sargybą žemėje!“ Ir jie ėjo sargybą žemėje. 8 Jis pašaukė mane, tardamas: „Žiūrėk, einantieji į šiaurės šalį padėjo mano dvasią šiaurės krašte“.

Viešpaties pažadas ateičiai

9 Man atėjo VIEŠPATIES žodis: 10 „Paimk sidabro ir aukso iš tremtinių – Heldajo, Tobijo ir Jedajo, atvykusių iš Babilono, ir nueik tą pačią dieną į Zefanjo sūnaus Jošijo namus. 11 [i2]Paimk sidabro ir aukso, padaryk karūną ir uždėk ją vyriausiajam kunigui Jehozadako sūnui Jehošuai ant galvos. 12 Sakyk jam:

'Taip kalbėjo Galybių VIEŠPATS:

– Štai vyras, kurio vardas Atžala,[i3]

nes jis turės atžalą savo vietoje

ir pastatys VIEŠPATIES Šventyklą.

13 Jis yra tas, kuris pastatys VIEŠPATIES Šventyklą,

turės karališką didybę,

sėdės ir valdys savo soste.

Bus ir kunigas, sėdintis savo soste, –

tarp jų bus taikus sutarimas'“.

14 Pati karūna pasiliks VIEŠPATIES Šventykloje kaip Heldajo, Tobijo, Jedajo ir Zefanjo sūnaus Jošijo atminimas. 15 [i4]Toli toli esantieji ateis ir padės statyti VIEŠPATIES Šventyklą. Tuomet jūs žinosite, kad Galybių VIEŠPATS atsiuntė mane pas jus. Tai įvyks, jei jūs uoliai klausysite VIEŠPATIES balso.

  
Išnašos:
1Zch 6,1-6,8: Keturi vežimai vaizduoja angeliškas galybes, Viešpaties siunčiamas į visas keturias pasaulio šalis. Vežimas su juodaisiais žirgais nuneša į šiaurės kraštą, Babiloniją, Dievo dvasią – užmojį.
2Zch 6,11: ... padaryk karūną ... uždėk ją ... : pagal turimą hebrajiškąjį tekstą, vyriausiasis kunigas Jehošua turi būti vainikuojamas. Tačiau kadangi karūna yra karališkas ženklas, pradinis tekstas turbūt turėjo Zerubabelio vardą. Jehošua yra skirtingas asmuo nuo Zerubabelio (žr. Zch 3,8).
3Zch 6,12: Atžala: mesijinis titulas.
4Zch 6,15: Mesijinis amžius pradės naują išganymo istorijos laikotarpį: tremtiniai sugrįš iš nelaisvės, pagonys atsivers, Šventykla bus atstatyta (žr. Zch 8,20-23; Ab 19-21; Mdt 2,12; 4,1-5.6-8; Sof 3,9-10.20; Mal 1,11).
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Zecharijo knygaSkyrius: 6