BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 18 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Zecharijo knygaSkyrius: 5

 Zecharijo knyga
  
Zch 5

Skraidančio ritinio regėjimas

1 [i1]Vėl pakėliau akis ir regėjau skraidantį ritinį. 2 „Ką matai?“ – paklausė jis mane. Atsakiau: „Matau skraidantį ritinį! Jo ilgis yra dvidešimt uolekčių ir plotis dešimt uolekčių“. 3 Tuomet jis man paaiškino: „Tai prakeikimas, kuris tįsta ant viso krašto veido. Pagal įrašą vienoje jo pusėje, kas tik vagia, bus atskirtas, ir pagal įrašą kitoje jo pusėje, kas melagingai prisiekia, bus atskirtas.

4 Aš jį pasiunčiau, –

tai Galybių VIEŠPATIES žodis.

Jis įeis į namus vagies

ir į namus kiekvieno,

melagingai prisiekiančio mano vardu.

Jis apsistos tuose namuose

ir sunaikins jų sienojus ir akmenis“.

Pranašas regi moterį krepšyje

5 [i2]Tuomet su manimi kalbėjusis angelas priėjo ir man tarė: „Pakelk akis ir pažiūrėk į tai, kas išeina“. – 6 „Kas gi tai yra?“ – paklausiau. Jis tarė: „Tai krepšys, kuris išeina“. Ir jis paaiškino: „Tai jų kaltė visame krašte“. 7 Tuomet buvo nukeltas švininis dangtis, ir štai krepšio viduje sėdėjo moteris! 8 Jis tarė: „Tai yra Nedorybė“. Jis įstūmė ją atgal į krepšio vidų ir užvožė krepšio angą švino svarsčiu. 9 Pakėliau akis ir regėjau dvi besiartinančias moteris. Vėjas buvo jų sparnuose, – jų sparnai tarsi gandro sparnai, – ir jos pakėlė krepšį tarp dangaus ir žemės. 10 Tuomet paklausiau su manimi kalbėjusį angelą: „Kurgi jos neša tą krepšį?“ 11 Jis man atsakė: „Pastatyti jam buveinės Šinaro krašte. Kai ji bus pastatyta, jos ten padės krepšį ant stovo“.

  
Išnašos:
1Zch 5,1-5,4: Ant milžiniško ritinio buvo sąrašas prakeikimų nusidėjėliams, panašus į sąrašą Pakartoto Įstatymo knygoje (žr. Įst 27,15-26). Vagis ir melagingai prisiekiantis žmogus vaizduoja visus nusidėjėlius, išvarytus iš šventosios bendrijos.
2Zch 5,5-5,11: Moteris, uždaryta krepšyje, vaizduoja bendrą Judo žmonių dorovinį nuosmukį. Ji pašalinama iš Šventosios Žemės ir perkeliama į Šinaro kraštą – Babiloniją, kur jai ruošiama buveinė. Babilonija yra Nedorybės viešpatavimo simbolis pagonių šalyse, o Zionas jos priešprieša – Viešpaties švento viešpatavimo buveinė.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Zecharijo knygaSkyrius: 5