BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 18 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Zecharijo knygaSkyrius: 12

 Zecharijo knyga
  
 Jeruzalės jėga ir pergalė
  
Zch 12

1 [i1]Ištarmė. VIEŠPATIES žodis apie Izraelį. „Tai žodis VIEŠPATIES, kuris išplėtė dangus, padėjo pamatus žemei ir sukūrė žmogaus dvasią. 2 Štai aš padarysiu Jeruzalę svaigulio taure visoms aplinkinėms tautoms apstulbinti. Ji bus taip pat ir Judui Jeruzalės apgulimo metu. 3 Tą dieną padarysiu iš Jeruzalės sunkų akmenį visoms tautoms, – visos, norinčios ją pakelti, sunkiai susižalos. Betgi susirinks prieš ją visos žemės tautos. 4 Tą dieną, – tai VIEŠPATIES žodis, – ištiksiu visus žirgus klaiku, o raiteliai eis iš proto. Bet nuo Judo namų nenuleisiu akių, kai apakinsiu visų tautų žirgus. 5 Tuomet Judo didžiūnai sau tars:

'Jeruzalės gyventojai semia stiprybę iš Galybių VIEŠPATIES, savo Dievo!'

6 Tą dieną padarysiu Judo didžiūnus lyg žarijų indą malkų krūvoje, lyg liepsnojantį deglą javų gubose. Jie praris iš dešinės ir iš kairės visas aplinkines tautas, o Jeruzalė bus pilna žmonių ir toliau gyvens savo vietoje – Jeruzalėje.

7 VIEŠPATS pirmiau išgelbės Judo palapines, kad Dovydo namų garbė ir Jeruzalės gyventojų garbė nebūtų labiau išaukštinta, negu Judo. 8 Tą dieną VIEŠPATS taip apsaugos Jeruzalės gyventojus, kad silpniausias tarp jų tą dieną bus kaip Dovydas, o Dovydo namai lyg Dievas, lyg VIEŠPATIES angelas, jų priekyje. 9 Atėjus tai dienai, norėsiu sunaikinti tautas, atžygiavusias pulti Jeruzalės.

10 [i2]Ant Dovydo namų ir Jeruzalės išliesiu malonės ir maldavimo dvasią taip, kad, žvelgdami į tą, kurį jie pervėrė, raudos, kaip raudama vienturčio vaiko, ir sielvartaus, kaip sielvartaujama pirmagimio sūnaus. 11 [i3]Tą dieną Jeruzalės rauda bus didesnė už raudą Hadad-Rimono Megido lygumoje. 12 Ir kraštas raudos, kiekviena šeima skyrium: Dovydo namų šeima skyrium ir jų žmonos skyrium; Natano namų šeima skyrium ir jų žmonos skyrium; 13 Levio namų šeima skyrium ir jų žmonos skyrium; šimejiečių šeima skyrium ir jų žmonos skyrium; 14 ir visos likusios šeimos, kiekviena skyrium, ir jų žmonos skyrium.

  
Išnašos:
1Zch 12,1-12,9: Pranašas, pasinaudodamas vaizdais iš Judo ir Jeruzalės istorinio išgelbėjimo nuo užpuolusių priešų, kalba apie galutinę Dievo tautos pergalę mesijiniame amžiuje.
2Zch 12,10: Dievo palaima – malonės ir maldavimo dvasia – bus išlieta ant Dievo tautos užtariant bevardžiam kentėtojui – {tam,} kurį jie pervėrė. Žr. Iz 52,13-53,12. Evangelistas Jonas laiko šį tekstą pranašyste ir susieja jį su Kristaus šono perdūrimu. Žr. Jn 19,37.
3Zch 12,11: Jeruzalėje nužudytos aukos apraudojimas palyginamas su raudomis Megido lygumoje dėl asmens, vardu Hadad-Rimonas. Nuoroda lieka istoriškai neaiški. Abu – Hadadas ir Rimonas – buvo vardai semitų audros dievo, dažnai tapatinamo su Baalu. Nenuostabu, kad kai kurie žinovai čia ir atranda užuominą apie metines pagonių raudas dėl derlingumo dievo mirties. Kiti žinovai spėja, kad Hadad-Rimonas yra vieta netoli Megido perėjos, kur mūšyje žuvo karalius Jošijas (žr. 2 Kr 35,22-25). Šiuo atveju raudojimas siejamas su Judo karaliaus žuvimu.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Zecharijo knygaSkyrius: 12