BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 18 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Teisėjų knygaSkyrius: 17

 Teisėjų knyga
  
 C. DANO IR BENJAMINO GIMINĖS TEISĖJŲ DIENOMIS
  
 Mikos namų šventovė ir levitas
  
Ts 17

1 Efraimo aukštumose[i1] gyveno žmogus, vardu Mika.[i2] 2 Savo motinai jis tarė: „Anuos tūkstantį šimtą sidabrinių šekelių, kuriuos užkeikei, kai jie buvo iš tavęs paimti, ir net man girdint užkeikimą pakartojai... Tai va, tas sidabras yra pas mane. Aš jį paėmiau“. – „Telaimina VIEŠPATS mano sūnų!“ – ištarė motina. 3 Kai jis sugrąžino motinai tūkstantį šimtą sidabrinių šekelių, motina tarė: „Dabar aš skiriu tą sidabrą VIEŠPAČIUI. Perduodu jį savo sūnui padaryti iš jo lietinę pasidabruotą statulą.[i3] Taigi atiduodu jį tau“.

4 Kai jis sugrąžino pinigus savo motinai, motina paėmė du šimtus sidabrinių šekelių ir juos padavė sidabrakaliui. Jis padarė iš jų lietinę pasidabruotą statulą, kuri buvo laikoma Mikos namuose.

5 Nūn tas vyras Mika turėjo Dievo namus. Jis padirbo efodą bei terafimus[i4] ir pašventė vieną iš savo sūnų būti jo kunigu. 6 Tomis dienomis Izraelyje karaliaus nebuvo. Visi žmonės darė, kas jiems atrodė dora.

7 Ten gyveno jaunuolis iš Judo Betliejaus – iš Judo klano. Jis buvo levitas ir buvo ten gyvenęs kaip ateivis. 8 Tas vyras buvo palikęs Betliejaus miestą Judo žemėje, norėdamas įsikurti ten, kur tik rastų vietos. Praeidamas jis užėjo į Mikos namus Efraimo aukštumose. 9 Mika jo klausė: „Iš kur ateini?“ – „Esu levitas iš Judo Betliejaus, – jis atsakė, – ir einu gyventi ten, kur galėsiu rasti vietos“. 10 Mika tarė jam: „Pasilik čia pas mane, būk mano tėvas ir kunigas, o aš tau duosiu kasmet dešimt sidabrinių šekelių, reikalingus drabužius ir pragyvenimą“. {Levitas ėjo.}[i5] 11 Levitas sutiko pasilikti pas tą žmogų, ir jaunuolis buvo jam tarsi vienas iš jo sūnų. 12 [i6]Mika įvedė levitą į kunigo tarnybą, jaunuolis tapo jo kunigu ir pasiliko Mikos šventovėje. 13 „Dabar aš žinau, – kalbėjo sau Mika, – VIEŠPATS padarys mane turtingą, nes levitas yra tapęs mano kunigu“.

  
Išnašos:
1Ts 17,1: Efraimo aukštumose... : aukštumos centrinėje Palestinoje į šiaurę nuo Bet-Elio ir į pietus nuo Šechemo.
2Ts 17,1: ... žmogus, vardu Mika{Jehu}: Mika turi Mikajehu vardą, reiškiantį Kas yra kaip VIEŠPATS. Jehu yra vardo Jahvė sutrumpinimas. Įkvėptojo autoriaus pašaipa: izraelietis tokiu vardu pasistatė šventovę stabui!
3Ts 17,3: ... lietinę pasidabruotą statulą... : ne pagonių dievo, bet Viešpaties, Sandoros Dievo, Mozės įstatymas draudė dirbti net tikrojo Dievo statulas.
4Ts 17,5: ... padirbo efodą bei terafimus... : efodas buvo kunigiškų drabužių dalis, o terafimai – šeimos dievų statulėlės, vartojamos buriant.
5Ts 17,10: {Levitas ėjo.}: hebrajiško teksto prasmė neaiški.
6Ts 17,12-17,13: Pasak Sk 18,1-7, tik levitai, kilę iš Aarono šeimos, galėjo būti pašventinami kunigais.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Teisėjų knygaSkyrius: 17