BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 18 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Tobito knygaSkyrius: 9

 Tobito knyga
  
 Tobijas išsiunčia Rafaelį į Rages
  
Tob 9

1 Tada Tobijas, pasišaukęs Rafaelį, jam tarė: 2 „Broli Azarijau, pasiimk keturis tarnus ir du kupranugarius ir keliauk į Rages.[i1] Nuėjęs į Gabaelio namus, paduok jam šį raštą ir, paėmęs pinigus, pakviesk jį vykti su tavimi į mano vestuves. 3 [i2]Juk žinai, kad mano tėvas tikriausiai skaičiuoja dienas. Jeigu uždelsiu bent vieną dieną, sukelsiu jam daug rūpesčio. 4 Tu buvai liudytojas priesaikos, kurią yra davęs Raguelis, aš negaliu pažeisti jo priesaikos“. 5 Rafaelis tad su keturiais tarnais bei dviem kupranugariais iškeliavo į Rages Medijoje ir apsistojo pas Gabaelį. Rafaelis atidavė jam jo raštą ir pranešė jam, kad Tobito sūnus Tobijas vedė ir kviečia jį į vestuves. Gabaelis nedelsdamas patikrino pinigų maišus, tebeturinčius sveikus antspaudus, ir juos uždėjo ant kupranugarių. 6 Kitą rytą abu atsikėlė anksti ir iškeliavo į vestuves. Atvykę į Raguelio namus, jie rado Tobiją prie vaišių stalo. Jis pakilo pasveikinti Gabaelio, kuris apsiverkė ir, jį laimindamas, tarė: „Geras ir kilnus sūnau, sūnau gero ir kilnaus tėvo, doro ir geros širdies žmogaus! Tesuteikia VIEŠPATS dangišką palaimą tau ir tavo žmonai, tavo žmonos tėvui ir motinai. Tebūna pašlovintas Dievas, nes Tobijas yra tikras mano pusbrolio Tobito atvaizdas“.

  
Išnašos:
1Tob 9,2: ... keliauk į Rages: žr. Tob 5,6 paaiškinimą.
2Tob 9,3: Tobijo jautrumas kitiems ir rūpinimasis tėvu atspindi visos knygos nuotaiką. Be to, visi knygos veikėjai, išskyrus demoną Asmodėjų, yra mylinčios ir patikimos asmenybės.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Tobito knygaSkyrius: 9