BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 20 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Skaičių knygaSkyrius: 36

 Skaičių knyga
  
 Dukterų paveldas
  
Sk 36

1 Tada išėjo į priekį protėvių šeimų galvos klano, kilusio iš Gileado, sūnaus Machiro sūnaus Manaso, – vieno iš Juozapo giminės klanų, – ir kreipėsi į Mozę ir vadus bei izraeliečių protėvių šeimų galvas. 2 Jie sakė: „Tau, mūsų viešpatie, VIEŠPATS įsakė padalyti kraštą izraeliečių paveldui burtų keliu. Mūsų viešpačiui buvo VIEŠPATIES įsakyta atiduoti mūsų brolio Zelofedo paveldą jo dukterims. 3 Bet jei jos nuteka į kitą izraeliečių giminę, tuomet jų paveldas bus paimtas iš mūsų protėvių ir pridėtas prie paveldo giminės, į kurią jos nuteka. Taigi jis bus atimtas iš paveldo dalies, kuri mums priklauso. 4 [i1]Atėjus izraeliečių jubiliejaus metams, jų paveldas bus pridėtas prie paveldo giminės, į kurią jos bus nutekėjusios. Taigi jų paveldas bus atimtas iš mūsų protėvių giminės paveldo“.

5 [i2]Tada Mozė įsakė izraeliečiams pagal VIEŠPATIES žodį, tardamas: „Teisingai kalba Juozapo giminės palikuonys. 6 Štai ką VIEŠPATS įsako dėl Zelofedo dukterų: 'Teteka jos už to, kas joms patinka, bet su sąlyga, kad jos nuteka į savo tėvo giminės klaną. 7 Joks izraeliečių paveldas nebus perkeltas iš vienos giminės į kitą, nes visi izraeliečiai turi išlaikyti savo protėvių giminių paveldą. 8 Todėl kiekviena duktė su paveldu bet kurioje izraeliečių giminėje turi tekėti už vyro iš savo tėvo giminės klano, kad izraeliečiai neprarastų savo protėvių paveldo. 9 Taigi joks paveldas nebus perkeltas iš vienos giminės į kitą, nes kiekviena izraeliečių giminė turi išlaikyti savo paveldą“.

10 Zelofedo dukterys padarė, kaip VIEŠPATS buvo Mozei įsakęs. 11 Mahla, Tirza, Hogla ir Noa, Zelofedo dukterys, ištekėjo už savo tėvo brolių sūnų. 12 Jos nutekėjo į klanus Juozapo sūnaus Manaso palikuonių, ir jų paveldas pasiliko jų tėvo klano giminėje.

13 Tie yra įsakymai ir įsakai, kuriuos VIEŠPATS davė izraeliečiams per Mozę Moabo lygumose prie Jordano, arti Jericho.

  
Išnašos:
1Sk 36,4: Prieš jubiliejaus metus įvairios aplinkybės, – pavyzdžiui, skyrybos, – galėjo sugrąžinti tokią nuosavybę pirmykščiams savininkams iš giminės, bet jubiliejaus metais ji tapo neatšaukiamai naujųjų savininkų nuosavybe.
2Sk 36,5-36,9: Įstatymas, duotas Sk 27,5-11 tekste, papildomas.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Skaičių knygaSkyrius: 36