BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 20 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Skaičių knygaSkyrius: 34

 Skaičių knyga
  
Sk 34

Giminių žemės paveldo ribos Kanaane

1 VIEŠPATS kalbėjo Mozei, tardamas: 2 „Duok izraeliečiams šį įsakymą. Sakyk jiems: 'Kai būsite įėję į Kanaano kraštą, – tai yra žemė, kuri teks jums kaip paveldas, visas Kanaano kraštas, – 3 jūsų pietinė dalis drieksis nuo Zino dykumos palei Edomo šoną. Taigi jūsų pietinė riba rytuose prasidės prie Mirties jūros[i1] galo. 4 Tuomet jūsų riba pasuks į pietus nuo Akrabimų perėjos, eis per Ziną ir nusidrieks į pietus nuo Kadeš- Barneos, pasiekdama Hazar-Adarą, nueis į Azmoną. 5 Nuo Azmono riba pasisuks link Egipto upės ir baigsis prie Jūros.[i2]

6 Vakarų siena jums bus Didžioji jūra[i3]ir jos krantai. Tai bus jūsų vakarinė riba.

7 Jūsų šiaurinė riba bus tokia: nuo Didžiosios jūros nubrėžkite liniją lig Horo kalno;[i4] 8 nuo Horo kalno nubrėžkite liniją lig Lebo-Hamato. Riba tepasiekia Zedadą. 9 Tada riba nusidrieks iki Zifrono ir baigsis prie Hazar-Enano. Tai bus jūsų šiaurinė riba.

10 Pažymėsite savo rytinę ribą nuo Hazar-Enano lig Šefamo. 11 Nuo Šefamo riba nusileis į Riblą, rytiniame Aino šone; iš ten vėl nusileis ir atsimuš į rytinį Kinereto jūros šlaitą; 12 iš čia riba nusileis Jordano link ir baigsis prie Mirties jūros.

Tai bus jūsų kraštas, nustatytas tomis ribomis'“.

13 Mozė nurodė izraeliečiams, tardamas: „Tai kraštas, kurį jūs gausite burtų keliu kaip savo paveldą. VIEŠPATS įsakė, kad jis būtų duotas devynioms giminėms ir pusei giminės. 14 Nes Reubeno giminė, pagal jos protėvių namus, ir Gado giminė, pagal jos protėvių namus, jau yra pasiėmusios savo paveldą. Taip pat ir pusė Manaso giminės. 15 Anos dvi giminės ir ana pusė giminės jau pasiėmė savo paveldą anapus Jordano, priešais Jerichą, rytų šone“.

Vadai, atsakingi už krašto padalijimą

16 VIEŠPATS kalbėjo Mozei, tardamas: 17 „Šie yra vardai vyrų, kurie padalys jums kraštą paveldui: kunigas Eleazaras ir Nuno sūnus Jozuė. 18 Be to, paimsite po vieną vadą iš kiekvienos giminės kraštą paveldui padalyti. 19 Vardai vyrų yra šie:

iš Judo giminės Jefūnės sūnus Kalebas;

20 iš Simeono giminės Amihudo sūnus Samuelis;

21 iš Benjamino giminės Chislono sūnus Elidadas;

22 iš Dano giminės vadas Joglio sūnus Bukis;

23 iš Juozapo sūnų:

iš Manaso giminės vadas Efodo sūnus Hanielis;

24 iš Efraimo giminės vadas Šiftano sūnus Kemuelis;

25 iš Zebuluno giminės vadas Parnacho sūnus Elizafanas;

26 iš Issacharo giminės vadas Azano sūnus Paltielis;

27 iš Ašero giminės vadas Šelomio sūnus Ahihudas;

28 iš Naftalio giminės vadas Amihudo sūnus Pedahelis“.

29 Tai buvo tie, kuriems VIEŠPATS įsakė padalyti paveldą izraeliečiams Kanaano krašte.

  
Išnašos:
1Sk 34,3: ... Mirties jūros: nūdien įprasta ją vadinti Negyvąja jūra.
2Sk 34,5: ... prie Jūros: prie Viduržemio jūros.
3Sk 34,6: ... Didžioji jūra: Viduržemio jūra.
4Sk 34,7-34,8: ... Horo kalno: skirtingas nuo kalno, ant kurio mirė Aaronas. Žr. Sk 20,22; 33,37-41.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Skaičių knygaSkyrius: 34