BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 20 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Skaičių knygaSkyrius: 29

 Skaičių knyga
  
Sk 29

Naujųjų metų auka

1 „Septinto mėnesio pirmąją dieną[i1] turėsite šventą sueigą: nedirbsite jokio savo užsiėmimų darbo. Ji turi jums būti rago gausmo diena. 2 Atnašausite deginamąją auką dėl malonaus kvapo VIEŠPAČIUI: jautuką, aviną, septynis sveikus mitulius avinėlius. 3 Jų grūdų atnaša bus geriausi miltai, įmaišyti su aliejumi, – trys dešimtadaliai efos prie jaučio, du dešimtadaliai prie avino 4 ir dešimtadalis prie kiekvieno iš septynių avinėlių. 5 Be to, ožį atnašai už nuodėmę atlikti permaldavimui jūsų labui. 6 Tai turi būti atnašauta, neskaitant jaunaties deginamosios aukos ir jos grūdų atnašos, nuolatinės deginamosios aukos ir jos atnašos, kiekviena su savo liejamąja atnaša pagal įsaką kaip malonaus kvapo ugnies atnaša VIEŠPAČIUI“.

Susitaikinimo dienos auka

7 „Šio septinto mėnesio dešimtąją dieną[i2] turėsite šventą sueigą ir pasninkausite. Nedirbsite jokio darbo. 8 Atnašausite VIEŠPAČIUI malonaus kvapo deginamąją auką: jautuką, aviną, septynis mitulius avinėlius – jie turi būti sveiki. 9 Jų grūdų atnaša bus geriausi miltai, įmaišyti su aliejumi, – trys dešimtadaliai efos prie jaučio, du dešimtadaliai prie avino, 10 dešimtadalis prie kiekvieno iš septynių avinėlių. 11 Be to, ožį atnašai už nuodėmę, neskaitant permaldavimo už nuodėmę atnašos ir nuolatinės deginamosios aukos bei jos grūdų atnašos[i3] ir jų liejamųjų atnašų“.

Palapinių iškilmių auka

12 [i4]„Septinto mėnesio penkioliktą dieną bus jums šventa sueiga: nedirbsite jokio savo užsiėmimų darbo. Septynias dienas švęsite iškilmes VIEŠPAČIUI. 13 Atnašausite deginamąją auką dėl malonaus kvapo VIEŠPAČIUI: trylika jautukų,[i5] du avinus, keturiolika mitulių avinėlių. Jie turi būti sveiki. 14 Prie jų grūdų atnaša bus geriausi miltai, įmaišyti su aliejumi, – trys dešimtadaliai efos prie kiekvieno iš trylikos jaučių, du dešimtadaliai prie kiekvieno iš dviejų avinų, 15 ir dešimtadalis prie kiekvieno iš keturiolikos avinėlių. 16 Be to, ožį atnašai už nuodėmę, neskaitant nuolatinės deginamosios aukos, jos grūdų atnašos ir jos liejamosios atnašos.

17 Antrą dieną: dvylika jautukų, du avinus, keturiolika sveikų mitulių avinėlių 18 su grūdų atnaša ir liejamosiomis atnašomis prie jaučių, prie avinų ir prie avinėlių, kaip įsakyta pagal jų skaičių. 19 Be to, ožį atnašai už nuodėmę, neskaitant nuolatinės deginamosios aukos bei jos grūdų atnašos ir jų liejamųjų atnašų.

20 Trečią dieną: vienuolika jaučių, du avinus, keturiolika sveikų mitulių avinėlių 21 su grūdų atnaša ir liejamosiomis atnašomis prie jaučių, prie avinų ir prie avinėlių, kaip įsakyta pagal jų skaičių. 22 Be to, ožį atnašai už nuodėmę, neskaitant deginamosios aukos, jos grūdų atnašos ir jos liejamosios atnašos.

23 Ketvirtą dieną: dešimt jaučių, du avinus, keturiolika sveikų mitulių avinėlių 24 su grūdų atnaša ir liejamosiomis atnašomis prie jaučių, prie avinų ir avinėlių, kaip įsakyta pagal jų skaičių. 25 Be to, ožį atnašai už nuodėmę, neskaitant nuolatinės deginamosios aukos, jos grūdų atnašos ir jos liejamosios atnašos.

26 Penktą dieną: devynis jaučius, du avinus, keturiolika sveikų mitulių avinėlių 27 su grūdų atnaša ir liejamosiomis atnašomis prie jaučių, avinų ir avinėlių, kaip įsakyta pagal jų skaičių. 28 Be to, ožį atnašai už nuodėmę, neskaitant nuolatinės deginamosios aukos, jos grūdų atnašos ir jos liejamosios atnašos.

29 Šeštą dieną: aštuonis jaučius, du avinus, keturiolika sveikų mitulių avinėlių 30 su grūdų atnaša ir liejamosiomis atnašomis prie jaučių, prie avinų ir prie avinėlių, kaip įsakyta pagal jų skaičių. 31 Be to, ožį atnašai už nuodėmę, neskaitant nuolatinės deginamosios aukos, jos grūdų atnašos ir jos liejamosios atnašos.

32 Septintą dieną: septynis jaučius, du avinus, keturiolika sveikų mitulių avinėlių 33 su grūdų atnaša ir liejamosiomis atnašomis prie jaučių, prie avinų ir prie avinėlių, kaip įsakyta pagal jų skaičių. 34 Be to, ožį atnašai už nuodėmę, neskaitant nuolatinės deginamosios aukos, jos grūdų atnašos ir jos liejamosios atnašos.

35 Aštuntą dieną jums bus iškilminga sueiga;[i6] nedirbsite jokio užsiėmimų darbo. 36 Atnašausite deginamąją auką, malonaus kvapo ugnies atnašą VIEŠPAČIUI: jautį, aviną, septynis sveikus mitulius avinėlius 37 su grūdų atnaša ir liejamosiomis atnašomis prie jaučio, prie avino ir prie avinėlių, kaip įsakyta pagal jų skaičių. 38 Be to, ožį atnašai už nuodėmę, neskaitant nuolatinės deginamosios aukos, jos grūdų atnašos ir jos liejamosios atnašos.

39 Visa tai atnašausite VIEŠPAČIUI savo iškilmingose šventėse, neskaitant jūsų įžadų ir geros valios atnašų ar jos būtų deginamosios aukos, ar grūdų, liejamosios bei bendravimo atnašos“.

  
Išnašos:
1Sk 29,1: Septinto mėnesio pirmąją mėnesio dieną ... : (maždaug rugsėjis – spalis.) Nūdien žydai tą dieną švenčia Naujuosius metus. Senesniame žydų kalendoriuje metai prasidėjo Nisano mėnesio (kovas – balandis) pirmąją dieną. Žr. Iš 12,2.
2Sk 29,7: ... septinto mėnesio dešimtąją dieną: Susitaikinimo, arba Permaldavimo, diena.
3Sk 29,11: ... permaldavimo už nuodėmę atnašos: pagal Kun 16,11-12 tekstą, permaldavimo už nuodėmę atnaša buvo jautukas.
4Sk 29,12: Palapinių iškilmių šventimas siejosi ir su vynuogių nurinkimu ir buvo visų labai mėgstama šventė. Tai liudija apeigų įvairovė. Žr. Kun 23,34 paaiškinimą.
5Sk 29,13: ... trylika jautukų: paaukotų jautukų skaičius prieš oktavos dieną buvo septyniasdešimt ir buvo taip mažėjančia skale išdėstytas, kad septintą dieną buvo paaukojama septyni jautukai. Septyni buvo šventas skaičius, nes atspindi Kūrimo pasakojimą. Žr. Pr 1,1-2,4a.
6Sk 29,35: ... iškilminga sueiga: hebrajiškas žodis azeret yra vartojamas paženklinti trijų didžiųjų iškilmių – Perėjimo, Savaičių ir Palapinių – baigiamajai sueigai. Žr. Kun 23,36; Įst 16,8; 2 Kr 7,9; Neh 8,18.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Skaičių knygaSkyrius: 29