BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 15 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Skaičių knygaSkyrius: 2

 Skaičių knyga
  
 Giminių išdėstymas stovykloje
  
Sk 2

1 VIEŠPATS kalbėjo Mozei ir Aaronui, tardamas: 2 „Izraeliečiai statys savo palapines kiekvienas savo dalinyje, prie savo protėvių namų ženklo. Jie statys palapines aplinkui Susitikimo palapinę, atstu nuo jos. 3 [i1]Rytų šone, į saulėtekio pusę, bus Judo stovyklos ženklas ir greta prie gretos. Judo žmonių vadas bus Aminadabo sūnus Nahšonas. 4 Jo vyrų pagal surašymą – septyniasdešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai.

5 Šalia jo statys palapines Issacharo giminė. Issacharo žmonių vadas bus Zuaro sūnus Netanelis. 6 Jo vyrų pagal surašymą – penkiasdešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai.

7 Tuomet Zebuluno giminė. Zebuluno žmonių vadas bus Helono sūnus Eliabas. 8 Jo vyrų pagal surašymą – penkiasdešimt septyni tūkstančiai keturi šimtai.

9 Skaičius visų, įrašytų į sąrašą Judo stovykloje pagal jų gretas, buvo šimtas aštuoniasdešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai. Jie pakils į kelionę pirmieji.

10 Pietų pusėje bus Reubeno stovyklos ženklas ir greta prie gretos. Reubeno giminės vadas bus Šedeuro sūnus Elizuras. 11 Jo vyrų pagal surašymą buvo keturiasdešimt šeši tūkstančiai penki šimtai.

12 Šalia jo statys palapines Simeono giminė. Simeono žmonių vadas bus Zurišadajo sūnus Šelumielis. 13 Jo vyrų pagal surašymą buvo penkiasdešimt devyni tūkstančiai trys šimtai.

14 Tuomet Gado giminė. Gado giminės vadas bus Reuelio sūnus Eljasafas. 15 Jo vyrų pagal surašymą buvo keturiasdešimt penki tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt.

16 Skaičius visų, įrašytų į sąrašą Reubeno stovykloje pagal jų gretas – šimtas penkiasdešimt vienas tūkstantis keturi šimtai penkiasdešimt. Jie pakils į kelionę antrieji.

17 Tada Susitikimo palapinė drauge su levitų stovykla pakils į kelionę viduryje tarp kitų stovyklų. Kaip jie gyveno palapinėse, taip jie ir keliaus, kiekvienas savo vietoje, prie savo ženklų.

18 Vakarų pusėje bus Efraimo stovyklos ženklas ir greta prie gretos. Efraimo žmonių vadas bus Amihudo sūnus Elišama. 19 Jo vyrų pagal surašymą buvo keturiasdešimt tūkstančių penki šimtai.

20 Šalia jo statys palapines Manaso giminė. Manaso žmonių vadas bus Pedazuro sūnus Gamalielis. 21 Jo vyrų pagal surašymą buvo trisdešimt du tūkstančiai du šimtai.

22 Tuomet Benjamino giminė. Benjamino giminės vadas bus Gideonio sūnus Abidanas. 23 Jo vyrų pagal surašymą buvo trisdešimt penki tūkstančiai ir keturi šimtai.

24 Skaičius visų, įrašytų į sąrašą Efraimo stovykloje pagal jų gretas – šimtas aštuoni tūkstančiai ir vienas šimtas. Jie pakils į kelionę tretieji.

25 Šiaurės pusėje bus Dano stovykla, greta prie gretos. Dano žmonių vadas bus Amišadajaus sūnus Ahiezeris. 26 Jo vyrų pagal surašymą buvo šešiasdešimt du tūkstančiai septyni šimtai.

27 Šalia jo statys palapines Ašero giminė. Ašero žmonių vadas bus Ochrano sūnus Pagielis. 28 Jo vyrų pagal surašymą buvo keturiasdešimt vienas tūkstantis penki šimtai.

29 Tuomet Naftalio giminė. Naftalio žmonių vadas bus Enano sūnus Ahira. 30 Jo vyrų pagal surašymą – penkiasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai.

31 Skaičius visų, įrašytų į sąrašą Dano stovykloje, šimtas penkiasdešimt septyni tūkstančiai šeši šimtai. Jie pakils į kelionę paskutiniai, greta po gretos.

32 Toks buvo izraeliečių surašymas pagal jų protėvių namus. Skaičius visų, įrašytų pagal jų gretas stovyklose, buvo šeši šimtai trys tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt. 33 Tačiau levitai nebuvo įrašyti į sąrašą tarp kitų izraeliečių, kaip VIEŠPATS ir buvo Mozei įsakęs.

34 Izraeliečiai darė visa lygiai taip, kaip VIEŠPATS buvo Mozei įsakęs. Statydami palapines ir keliaudami, jie buvo su savo gretomis, kiekvienas pagal savo klaną ir protėvių namus.

  
Išnašos:
1Sk 2,3-2,31: Panašus giminių išsidėstymas aplink pagrindinę šventovę idealioje izraeliečių ateities valstybėje yra ir Ezekielio knygoje. Žr. Ez 48.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Skaičių knygaSkyrius: 2