BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 18 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Skaičių knygaSkyrius: 19

 Skaičių knyga
  
Sk 19

Žalos telyčios pelenai

1 VIEŠPATS kalbėjo Mozei ir Aaronui, tardamas: 2 „Šie yra VIEŠPATIES duoti įstatai apeigoms. Paliepk izraeliečiams atvesti žalą telyčią, sveiką ir be trūkumų, dar nebuvusią pajungtą po jungu. 3 Perduosite ją kunigui Eleazarui. Ji bus išvesta už stovyklos[i1] ir jo akivaizdoje papjauta. 4 Kunigas Eleazaras, padažęs pirštą jos kraujyje, pašlakstys juo septynis kartus Susitikimo palapinės priekio link.[i2] 5 Tada, jam matant, telyčia bus sudeginta, – jos oda, mėsa, kraujas drauge su jos atmatomis. 6 Kunigas paims kedro malkų, izopo, tamsiai raudonos spalvos siūlų ir įmes juos į ugnį, kurioje dega telyčia. 7 Paskui kunigas išskalbs savo drabužius ir apsiplaus vandeniu. Tada jis gali grįžti į stovyklą, bet kunigas bus nešvarus iki vakaro. 8 Panašiai sudeginusis telyčią išsiskalbs drabužius vandenyje ir apiplaus savo kūną vandeniu. Jis bus nešvarus iki vakaro. 9 Tuomet kas nors, kas yra švarus, susems telyčios pelenus ir supils juos švarioje vietoje už stovyklos. Jie bus laikomi vandeniui izraeliečių bendrijai apvalyti. Tai yra atnaša už nuodėmę. 10 Tas, kuris susemia telyčios pelenus, išsiskalbs drabužius ir bus nešvarus iki vakaro.

Tai bus amžinas įstatas tiek izraeliečiams, tiek tarp jų gyvenantiems ateiviams“.

Pelenų panaudojimas

11 „Kas paliečia lavoną bet kokio žmogaus, bus nešvarus septynias dienas. 12 Jis apvalys save vandeniu trečią dieną bei septintą dieną, ir bus švarus. Betgi jei jis neapvalo savęs trečią dieną ir septintą dieną, jis netaps švarus. 13 Kas paliečia lavoną, numirėlio kūną, ir neapvalo savęs, išniekina VIEŠPATIES Padangtę. Toks žmogus bus pašalintas iš Izraelio. Kadangi nebuvo apšlakstytas apvalymo vandeniu, jis yra nešvarus: jo nešvarumas pasilieka ant jo.

14 Tokios yra apeigos, kai kas nors numiršta palapinėje: visi, kurie įeina į palapinę, ir visi, kurie yra palapinėje, bus nešvarūs septynias dienas. 15 Panašiai kiekvienas atviras indas ar neuždengtas antvožu bus nešvarus. 16 Kas atvirame lauke prisiliestų prie žmogaus, nužudyto kalaviju ar mirusio savo mirtimi, ar prie žmogaus kaulų, ar kapo, bus nešvarus septynias dienas. 17 [i3]Nešvariajam žmogui turi būti paimta sudegintos apvalymo atnašos pelenų ir įpilta tekančio vandens į indą, 18 tuomet švarus asmuo paims izopą, padažys jį vandenyje ir pašlakstys juo palapinę, visą apstatymą, ten esančius žmones ir kiekvieną prisilietusįjį prie kaulų, nužudyto žmogaus lavono ar prie kapo. 19 Švarusis asmuo pašlakstys nešvarųjį asmenį trečią dieną ir septintą dieną. Taip apvalytas septintą dieną jis išsiskalbs drabužius, apsiplaus vandeniu ir vakare bus vėl švarus. 20 [i4]Jei kas nors, tapęs nešvarus, savęs neapvalo, tas asmuo bus atskirtas nuo bendrijos, nes jis išniekino VIEŠPATIES šventovę. Kadangi apvalymo vandeniu nebuvo apšlakstytas, jis yra nešvarus.

21 Tai bus jiems amžinas įstatas. Be to, kuris pašlakstė apvalymo vandeniu, išsiskalbs drabužius, o kas paliečia apvalymo vandenį, bus nešvarus iki vakaro. 22 Ką tik nešvarusis asmuo paliečia, taps nešvarus, ir kas jį paliečia, bus nešvarus iki vakaro“.

  
Išnašos:
1Sk 19,3: ... už stovyklos: keli Bendrijos Tėvai įžvelgė šiame tekste pranašystę apie Kristaus auką už Jeruzalės sienų. Žr. Jn 19,20; Žyd 13,13. O apvalymo vandenyje – Krikšto vandens ženklą.
2Sk 19,4: ... Susitikimo palapinės priekio link: kadangi palapinės priekis buvo rytų pusėje (žr. Iš 26,15-30), telyčia buvo papjauta į rytus nuo stovyklos. Vėliau, įėjus į Kanaaną, Pažado Žemę, tai buvo daroma ant Alyvų kalno, į rytus nuo Šventyklos.
3Sk 19,17-19,19: Ir jeigu ... telyčios pelenai, kuriais apšlakstomi suteptieji, pašventina ir suteikia kūno švarumą, tai nepalyginti labiau Kristaus kraujas ... nuvalys mūsų sąžinę nuo mirties darbų (Žyd 9,13-14).
4Sk 19,20: Apeiginis nešvarumas suprantamas kaip užkrečiama liga. Ir šventumas užkrečia. Žr. Sk 17,3 paaiškinimą.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Skaičių knygaSkyrius: 19