BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 23 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Skaičių knygaSkyrius: 11

 Skaičių knyga
  
Sk 11

4 Tarp jų buvę valkatos buvo apimti godaus alkio. Ir izraeliečiai vėl pradėjo verkti ir sakyti: „Kas mums duos mėsos pavalgyti? 5 Atsimename žuvis, kurias Egipte dykai valgydavome, agurkus, melionus, porus, svogūnus ir česnakus. 6 Mūsų stemplės susitraukė! Nėra visiškai nieko! Vien tik maną temato mūsų akys“.

7 Mana buvo panaši į koriandro sėklą[i3] ir jos spalva buvo tarsi bdelio sakų[i4] spalva. 8 Žmonės vaikščiodavo po apylinkę, ją rinkdavo, maldavo girnomis ar trindavo grūstuve, virdavo puode ir darydavo iš jos plokštainius. Jos skonis buvo panašus į plokštainių su aliejumi. 9 Naktį, krintant rasai, su ja nukrisdavo ir mana.

10 Mozė girdėjo žmones verkiant, šeimą po šeimos, visus prie savo palapinių angos. VIEŠPATS užsidegė pykčiu, o Mozė kamavosi. 11 „Kodėl taip blogai elgiesi su savo tarnu? – Mozė klausė VIEŠPATĮ. – Kodėl neradau malonės tavo akyse, kad užkrovei ant manęs visų šių žmonių naštą? 12 Argi aš pradėjau šią visą tautą? Nejau aš juos pagimdžiau, kad tu turėtum man sakyti: 'Nešk juos savo rankose, kaip žindyvė kad nešioja nenutrauktą kūdikį', – į kraštą, kurį prisiekdamas pažadėjai jų protėviams? 13 Iš kurgi aš imsiu mėsos visiems šiems žmonėms? Juk jie pas mane eina, verkia ir sako: 'Duok mums mėsos pavalgyti!' 14 Aš vienas nepajėgiu nešti visų šių žmonių, nes jie yra man per sunkūs. 15 Jei tu taip su manimi elgsiesi, verčiau užmušk mane, maldauju tave, – jei radau malonę tavo akyse, – kad daugiau nebematyčiau savo nelaimės“.

  
Išnašos:
1Sk 11,1: ... VIEŠPATIES ugnis: turbūt natūralus gamtos reiškinys – žaibas, suprastas kaip Dievo šventumo apraiška.
2Sk 11,3: ... Tabera: hebrajiškas vietovardis Degimas.
3Sk 11,7: ... koriandro sėkla: žr. Iš 16,31 paaiškinimą.
4Sk 11,7: ... bdelio sakų spalva: permatomų, gintaro spalvos gumos medžio sakų spalva. Daugumas šiuolaikinių egzegetų bdelį laiko commiphora africana grupės krūmu, augančiu pietinėje Arabijoje. Žr. Pr 2,12.
5Sk 11,25: ... jie ėmė pranašauti: ne apie ateitį, bet kalbėti dvasios pagavime. Panašios mistinio išgyvenimo apraiškos užtinkamos ankstyvojoje hebrajų pranašystėje (žr. 1 Sam 10,10-13; 19,20-24) ir pirmaisiais krikščionių Bendrijos dešimtmečiais (žr. Apd 2,6-11.17; 19,6; 1 Kor 12-14).
6Sk 11,31: Norėdamas duoti savo alkanai tautai maisto, Dievas panaudojo gamtos reiškinį – metinę putpelių kelionę per Sinajaus pusiasalį. Pavasarį dideli šių paukščių būriai skrenda per Akabos įlanką į vakarus, o rudenį skrenda atgal rytų link nuo Viduržemio jūros. Tekste minima jūra turbūt buvo Viduržemio jūra.
7Sk 11,32: ... jie išskleidė jas: norėdami apsaugoti nuo gedimo, išskleidė putpelių mėsą džiovinti saulėje.
8Sk 11,34: ... Kibrot-haTaava: hebrajiškas vietovardis Godumo kapai.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Skaičių knygaSkyrius: 11