BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 15 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Skaičių knygaSkyrius: 11

 Skaičių knyga
  
Sk 11

25 Tada VIEŠPATS nužengė debesyje, kalbėjo su juo, paėmė dalį jo dvasios ir suteikė ją septyniasdešimčiai seniūnų. Dvasiai ant jų nusileidus ilsėtis, jie ėmė pranašauti.[i5] Bet vėliau jie daugiau nebepranašavo.

26 Du vyrai, vienas vadinamas Eldadu ir kitas vadinamas Medadu, buvo pasilikę stovykloje, tačiau dvasia nusileido į juos ilsėtis. Jie buvo tarp įrašytųjų į sąrašą, bet nebuvo nuėję prie Padangtės, užtat jie pranašavo stovykloje. 27 Kai vienas vaikinas, atbėgęs pas Mozę, pranešė: „Eldadas ir Medadas pranašauja stovykloje“, 28 Jozuė, Nuno sūnus, Mozės padėjėjas ir vienas jo rinktinių vyrų, tarė: „Mano viešpatie Moze, uždrausk jiems!“ 29 Bet Mozė jam atsakė: „Ar tu dėl manęs pavydi? Tebūna visi VIEŠPATIES žmonės pranašai, tesuteikia VIEŠPATS savo dvasią visiems!“

  
Išnašos:
1Sk 11,1: ... VIEŠPATIES ugnis: turbūt natūralus gamtos reiškinys – žaibas, suprastas kaip Dievo šventumo apraiška.
2Sk 11,3: ... Tabera: hebrajiškas vietovardis Degimas.
3Sk 11,7: ... koriandro sėkla: žr. Iš 16,31 paaiškinimą.
4Sk 11,7: ... bdelio sakų spalva: permatomų, gintaro spalvos gumos medžio sakų spalva. Daugumas šiuolaikinių egzegetų bdelį laiko commiphora africana grupės krūmu, augančiu pietinėje Arabijoje. Žr. Pr 2,12.
5Sk 11,25: ... jie ėmė pranašauti: ne apie ateitį, bet kalbėti dvasios pagavime. Panašios mistinio išgyvenimo apraiškos užtinkamos ankstyvojoje hebrajų pranašystėje (žr. 1 Sam 10,10-13; 19,20-24) ir pirmaisiais krikščionių Bendrijos dešimtmečiais (žr. Apd 2,6-11.17; 19,6; 1 Kor 12-14).
6Sk 11,31: Norėdamas duoti savo alkanai tautai maisto, Dievas panaudojo gamtos reiškinį – metinę putpelių kelionę per Sinajaus pusiasalį. Pavasarį dideli šių paukščių būriai skrenda per Akabos įlanką į vakarus, o rudenį skrenda atgal rytų link nuo Viduržemio jūros. Tekste minima jūra turbūt buvo Viduržemio jūra.
7Sk 11,32: ... jie išskleidė jas: norėdami apsaugoti nuo gedimo, išskleidė putpelių mėsą džiovinti saulėje.
8Sk 11,34: ... Kibrot-haTaava: hebrajiškas vietovardis Godumo kapai.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Skaičių knygaSkyrius: 11