BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 24 Trečiad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Siracido knygaSkyrius: 46

 Siracido knyga
  
Sir 46

Jozuė ir Kalebas

1 [i1]Jozuė, Nuno sūnus, buvo narsus mūšyje

ir Mozės padėjėjas pranašo tarnyboje.

Sukurtas būti, kaip jo vardas leidžia suprasti,

didžiu Dievo išrinktųjų gelbėtoju, –

bausti priešus

ir duoti izraeliečiams jų paveldą.

2 Koks didis jis buvo, kai pakėlė ranką

kirsti kalaviju miestams!

3 Kas galėjo jam priešintis,

kai kovojo VIEŠPATIES mūšius?[i2]

4 Argi ne jo ranka saulė sustojo,

kad viena diena tapo lyg dvi?

5 Jis šaukėsi Dievo – Aukščiausiojo,

kai priešai apgulė jį iš visų pusių,

ir visagalis VIEŠPATS atsakė jam

nuožmia akmenų krušos audra.

6 Mūšyje jis nugalėjo tą tautą

ir šlaite sunaikino priešus,

kad tautos pripažintų jo narsą ir žinotų,

jog VIEŠPATS stebi savo tautos kovas.

7 [i3]Kadangi jis visur atsidavė Galingajam

ir Mozės dienomis įrodė savo ištikimybę –

jis ir Jefūnės sūnus Kalebas,

jiedu pasipriešino maištininkų sueigai,

sulaikė tautą nuo nuodėmės

ir nutildė jų nedorą murmėjimą.

8 Užtat vien tik jiedu buvo apsaugoti

iš šešių šimtų tūkstančių pėstininkų,

kad vestų izraeliečius į jų paveldą –

į kraštą, tekantį pienu ir medumi.

9 Jėga, kurią VIEŠPATS suteikė Kalebui,

pasiliko su juo net žilos senatvės sulaukusiu,

taigi jis galėjo užimti krašto aukštumas,

ir jo vaikai gavo jas savo paveldui,

10 idant visi izraeliečiai matytų,

kaip gera būti atsidavusiu VIEŠPATIES sekėju.

Teisėjai

11 [i4]Taip pat ir teisėjai, –

kiekvienas pagal savo pašaukimą, –

buvo žmonės, kurių širdis nebuvo stabų suviliota

ir kurie neatsimetė nuo VIEŠPATIES –

tebūna palaimintas jų atminimas!

12 Jų kaulai teželdina naują gyvastį ten, kur jie guli,

šlovė šių įžymių žmonių teatgyja per jų vaikus!

Samuelis

13 Žmonių gerbiamas, brangus savo Kūrėjui,

įžadu pažadėtas dar motinos įsčiose

ir pašventintas VIEŠPAČIUI kaip pranašas

buvo Samuelis – teisėjas, kuris atnašavo auką.

Dievo žodžiu jis įvedė karalystę

ir patepė didžiūnus, kad valdytų jo tautą.

14 VIEŠPAČIUI pavedus, jis teisė bendriją,

lankydamas Jokūbo stovyklas.

15 Savo ištikimybe jis pasirodė tikras pranašas

ir savo žodžiais patikimas regėtojas.

16 Jis šaukėsi visagalio VIEŠPATIES,

priešams apstojus iš visų pusių,

ir atnašavo žinduklį ėriuką.

17 Tada VIEŠPATS sugriaudė iš dangaus,

ir nuaidėjo šiurpą keliantis jo balsas.

18 Jis nugalėjo priešo valdovus

ir sunaikino visus filistinų didžiūnus.

19 Artindamasis prie savo gyvenimo galo,

prieš VIEŠPATĮ ir jo pateptąjį jis paliudijo:

„Jokio kyšio ar slaptos dovanos

nesu paėmęs nė iš vieno!“

Ir niekas neišdrįso jo apkaltinti.

20 Net jam mirus,

žmonės ieškojo jo patarimo;

jis pranešė karaliui apie jo mirtį

ir iš kapo pakėlė balsą pranašaudamas,

kad padarytų galą tautos nedorumui.

  
Išnašos:
1Sir 46,1-46,6: Jozuė, kurio vardas reiškia VIEŠPATS yra gelbėtojas, buvo įrankis, per kurį Dievas išgelbėjo savo tautą nuostabiais keliais ir davė izraeliečiams Kanaaną kaip paveldą.
2Sir 46,3: ... VIEŠPATIES mūšius: žr. Joz 6-10.
3Sir 46,7-46,10: Kalebas, kuris drauge su Jozue patarė Mozei ir žmonėms dykumoje užimti Kanaaną, nepaisant žvalgų patarimo ir žmonių maišto, užsitarnavo malonę įvesti kitos kartos izraeliečius į Pažado Žemę. Sulaukęs senatvės Kalebas gavo kaip savo paveldą dalį krašto, kurį buvo anksčiau užkariavęs. Žr. Joz 15,13-14.
4Sir 46,11-46,20: Iš visų teisėjų, įžymių savo ištikimybe Dievui priešinantis stabų garbinimui, Samuelis, vyras be dėmės, buvo pats įžymiausias. Jis teisė – vadovavo – visai tautai ir buvo pranašas bei kunigas; įvedė karalystę, patepė karalių ir davė pradžią mesijinei Dovydo dinastijai.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Siracido knygaSkyrius: 46