BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 16 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Siracido knygaSkyrius: 30

 Siracido knyga
  
Sir 30

Vaikų auklėjimas

1 [i1]Kas myli savo vaiką, plaks jį dažnai,

kad galėtų juo džiaugtis, kai užaugs.

2 Kas elgiasi griežtai su savo sūnumi, iš jo turės naudos

ir girs jį savo pažįstamiems.

3 Kas auklėja savo vaiką, kelia priešams pavydą,

o savo bičiuliams pasididžiavimą.

4 Net po savo mirties, tėvas neatrodys miręs,

nes palieka po savęs savo atvaizdą.

5 Gyvas būdamas, jis mato jį bei džiaugiasi

ir net mirdamas neliūdi.

6 Savo priešams jis palieka keršytoją už skriaudas,

o bičiuliams atlygintoją už gerumą.

7 Kas lepina savo vaiką, turės tvarstyti žaizdas

ir kentės širdies skausmą su kiekviena aimana.

8 Neišjodinėtas arklys yra aikštingas,

nežabojamas sūnus užauga maištingas.

9 Lepink savo vaiką, jis įvarys tau klaiką;

pataikauk jam, jis durs tau į širdį.

10 Nejuokauk, kad nereikėtų tau su juo kentėti

ir galų gale griežti dantimis.

11 Neleisk jam laisvai elgtis jaunystėje,

į jo kvailystes nežiūrėk pro pirštus!

12 Lenk jam sprandą nuo jaunumės,

plak jam šonus, kol jis mažas,

nes kitaip užaugs kietasprandis ir nepaklusnus,

o tu turėsi per jį širdies skausmo.

13 Drausmink savo sūnų ir sunkink jo jungą,

kad neįžeistų tavęs begėdišku elgesiu.

Sveikata

14 Geriau beturtis, sveikas ir stiprus,

negu ligų kankinamas turtuolis.

15 Gera sveikata yra brangiau ir už auksą,

o stiprus kūnas – už nesuskaičiuojamus turtus.

16 Nėra didesnio turto už kūno sveikatą;

širdies džiaugsmui neprilygsta jokia laimė.

17 [i2]Geriau mirtis negu kartus gyvenimas,

amžinas miegas negu nuolatinė liga.

Apie valgius

18 Skanėstai, paduoti žmogui, kuris negali valgyti,

yra tarsi ant kapo padėtos maisto atnašos.

19 Kokia nauda iš atnašos stabui,

kuris negali nei valgyti, nei užuosti?

Taip yra su žmogumi, turinčiu turtų,

bet negalinčiu jais naudotis.

20 Akimis jis mato ir sunkiai dūsauja,

kaip dūsauja eunuchas, glamonėdamas merginą!

Gera nuotaika

21 Nepasiduok sielvartui

ir nekankink savęs slogiais svarstymais.

22 Linksma širdis yra žmogaus gyvenimo šerdis,

o džiugesys prailgina jo dienas.

23 Išsiblaškyk, pasidrąsink,

nuvyk apmaudą toli nuo savęs.

Juk sielvartas yra sunaikinęs daugelį,

naudos jis niekad neatneša.

24 Pavydas ir pyktis trumpina gyvenimą,

o krimtimasis be laiko pasendina.

25 Kas yra gyvas ir linksmas prie stalo,

patirs malonumo iš vaišių.

  
Išnašos:
1Sir 30,1-30,13: Reikli drausmė ir rūpestingas auklėjimas nugali vaikų lengvabūdiškumą ir užsispyrimą, užbėga už akių jaunuolių klaidoms ir neša tėvams džiaugsmą bei visuomenės pagarbą.
2Sir 30,17: Tikroji kančios prasmė buvo apreikšta per Kristaus kančią ir mirtį. Kančia atlygina už nuodėmes ir, sujungta su Kristaus kančia, parengia amžinajam gyvenimui.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Siracido knygaSkyrius: 30