BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 24 Trečiad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Siracido knygaSkyrius: 15

 Siracido knyga
  
Sir 15

1 Kas pagarbiai bijo VIEŠPATIES, tai darys,

ir kas laikosi Įstatymo, ateis pas Išmintį.

2 Ji išeis kaip motina jo pasitikti

ir tartum jauna nuotaka jį priims.

3 Penės jį supratimo duona

ir girdys jį išminties vandeniu.

4 Ja jis remsis ir neparpuls,

ja pasitikės ir nebus sugėdintas.

5 Jinai išaukštins jį virš jo bendrų,

atvers jam burną sueigoje.

6 Džiaugsmo ir džiugesio vainiką jis ras

ir amžiną vardą jis paveldės.

7 Neverti žmonės jos neįsigis

nei nusidėjėliai jos nematys.

8 Toli nuo nedorėlių ji laikosi,

melagiai niekad apie ją neprisimins.

9 Prastai skamba šlovės giesmė nusidėjėlio lūpose,

nes ji nebuvo jam VIEŠPATIES suteikta.

10 Juk išmintingųjų liežuviu šlovės giesmė

turi būti tariama,

ir pats VIEŠPATS ją įkvepia.

Laisva valia ir atsakomybė

11 [i1]Nesakyk: „VIEŠPATS kaltas, kad aš nusidėjau“, –

nes jis nedaro, ko nekenčia.

12 Nesakyk: „Jis mane paklaidino“, –

nes jam nusidėjėlių nereikia.

13 Visko, kas nedora, VIEŠPATS nekenčia;

nė vienas to nenori, kas pagarbiai bijo Dievo.

14 Kai Dievas pradžioje žmogų sukūrė,

jis davė jam galią laisvai pasirinkti.

15 Jei pasirenki, tu pajėgi laikytis įsakymų

ir ištikimai vykdyti jo valią.

16 Jis padėjo prieš tave ugnį ir vandenį;

tiesk ranką į tą, kurį tu pasirenki.

17 Prieš kiekvieną žmogų yra gyvenimas ir mirtis,

ką žmogus pasirenka, tai bus jam duota.

18 Juk didi yra VIEŠPATIES išmintis;

jis galingas darbais ir regi visa.

19 Dievo akys regi visa, ką jis yra sukūręs,

jis supranta kiekvieną žmogaus veiksmą.

20 Nė vienam jis nėra įsakęs nedorai elgtis,

niekam jis nėra leidęs nusidėti.

  
Išnašos:
1Sir 15,11-15,20: Dievo negalima kaltinti už žmogaus nuodėmingumą. Žmogus gali laisvai pasirinkti (14-15 eilutės).
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Siracido knygaSkyrius: 15