BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 18 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Siracido knygaSkyrius: 13

 Siracido knyga
  
 Turtuoliai ir vargšai
  
Sir 13

1 [i1]Kas paliečia dervą, susitepa;

kas bendrauja su įžūliu žmogumi, išmoksta jo kelių.

2 Kam gi imtis naštos, kuri tau per sunki;

kam gi bendrauti su žmogumi,

kuris yra už tave galingesnis ir turtingesnis?

Kaipgi gali molinis puodas bendrauti su geležiniu katilu?

Kai jiedu vienas į kitą atsimuš, iš puodo liks šukės.

3 Turtuolis pasielgia nedorai ir giriasi,

vargšas patiria skriaudą ir turi atsiprašyti.

4 Kol būsi turtuoliui naudingas, jis tavimi pasinaudos,

bet kai tu būsi pervargęs, jis tave pamirš.

5 Kol tu šį tą turi, jis maloniai kalbėsis su tavimi

ir šypsniu laimės tavo pasitikėjimą.

6 Kai tu būsi jam reikalingas, jis tave apgaus,

tau šypsosis ir tave drąsins,

tau mandagiai kalbės ir klaus: „Ko tau reikia?“

7 Jis paikins tave savo skanėstais,

kol paliks tave be nieko du ar tris kartus,

o galop jis pasijuoks iš tavęs.

Jei paskui jam pasitaikys tave sutikti,

jis praeis pro šalį ir kraipys galvą: kas tu toks.

8 Saugokis, kad nebūtumei apgautas

ir pažemintas per savo kvailumą.

9 Kai esi didiko kviečiamas, būk santūrus,

ir tave jis kvies primygtiniau.

10 Nebūk su juo per įkyrus, kad nenusibostumei;

nebūk nei per daug atokus, kad neliktumei užmirštas.

11 Nebandyk elgtis su juo kaip su sau lygiu

ir nepasitikėk jo ilgom šnekom,

nes jis tave bandys, traukdamas iš tavęs žodį,

ir, nors šypsodamas, jis tave tirs.

12 Negailestingas žmogus, neišlaikantis tavo paslapčių,

jis nepagailės tau nei žalos, nei kalėjimo.

13 Būk atsargus ir rūpinkis,

nes bendrauji su savo pražūtimi.

14 {Jei miegodamas girdi šiuos dalykus, atsibusk!

Visa gyvastimi mylėk VIEŠPATĮ

ir šaukis jo, kad išsigelbėtumei.}

15 Kiekvienas gyvūnas myli į save panašų

ir kiekvienas žmogus – žmogų kaip save patį.

16 Visi gyvūnai bendrauja su panašiais į save,

ir žmonės laikosi išvien su panašiais į save.

17 Ką bendra turi su ėriuku?

Ne daugiau bendra turi nusidėjėlis su teisiuoju.

18 [i2]Argi gali būti santaika tarp hienos ir šuns?

Ir kokia bičiulystė tarp turtingo ir vargšo?

19 Laukiniai asilai dykumoje yra liūto grobis;

panašiai vargšai yra ganykla turtingiesiems.

20 Išdidus žmogus bjaurisi nusižeminimu;

panašiai turtuolis bjaurisi vargšais.

21 Kai turtuolis suklumpa, jį pakelia draugai,

o kai vargšas parpuola, jį net draugai atstumia.

22 Kai turtuolis kalba, daugelis jam pritaria,

nors ir nesąmones paistytų, jis yra giriamas.

Kai vargšas kalba, iš jo juokiamasi,

nors jis protingai šneka, nekreipiama į jį dėmesio.

23 Turtuolis kalba, visi tyli,

jo išmintį jie kelia į padanges.

Vargšas kalba, klausiama: „Kas jis per vienas?“

Jei jis sukluptų,[i3] jį dar pastums.

24 Turtai yra geri, jeigu jie nėra nuodėmingi;

neturtas yra blogis pagal išpuikėlių matą.

25 Žmogaus širdis atmaino jo veidą

arba į gera, arba į pikta.

26 Laimingos širdies ženklas yra linksmas veidas;

kurti patarles – varginanti užduotis.

  
Išnašos:
1Sir 13,1-14,2: Siracidas primena įvairiais palyginimais, kad tikrai nuoširdi draugystė tarp vargšo ir turtuolio neįmanoma. Jis vadovaujasi dėsniu, kad gyvenime reikia bendrauti su sau lygiais (13-15 eilutės).
2Sir 13,18: Priešiškumas tarp šunų, naktį saugančių avis, ir plėšrių hienų Palestinoje yra tapęs patarle.
3Sir 13,23: Jei jis sukluptų: pasakytų nesąmonę.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Siracido knygaSkyrius: 13