BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 18 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Siracido knygaSkyrius: 12

 Siracido knyga
  
 Taisyklės darant gera
  
Sir 12

1 [i1]Jei darai gera, žinok, kam tai darai,

ir bus tau dėkojama už tavo gerus darbus.

2 Daryk gera teisiajam ir gausi atlyginimą –

jei ne iš jo paties, tai tikrai iš VIEŠPATIES.

3 [i2]Be padėkos lieka žmogus, kuris remia nedorėlius,

ir žmogus, kuris neduoda išmaldos.

4 Duok pamaldžiam žmogui,

bet nepadėk nusidėjėliui.

5 Daryk gera niekinamam žmogui,

bet neduok nieko įžūliam.

Sulaikyk jam ginklus, neapginkluok jo mūšiui,

nes jais tave jis pavergtų.

Tuomet gautumei dvigubai pikto už visa gera,

kurį jam darai.

6 Juk ir Aukščiausiasis nekenčia nusidėjėlių

ir bausme ištiks nedorėlius.

7 Duok geram žmogui,

bet nepadėk nusidėjėliui.

8 [i3]Gerovėje draugų negalima pažinti,

nelaimės dieną priešas neišliks pasislėpęs.

9 Žmogaus priešai yra draugiški, kai jam sekasi,

bet nelaimės dieną žmogaus draugas dingsta.

10 Niekad nepasitikėk savo priešu,

nes jo nedorumas yra kaip rūdys ant bronzos.

11 Net jeigu jis ir nusižemina bei ateina nusilenkęs,

būk su juo santūrus ir atsargus.

Elkis su juo, tarsi šveistum bronzinį veidrodį,[i4]

kad rūdys jo visai neaptrauktų.

12 Neleisk jam šalia savęs stovėti,

kad jis tavęs nenustumtų ir tavo vietos neužimtų.

Neleisk jam sėstis savo dešinėje,

kad jis kartais neužsigeistų tavo kėdės,

o tu pagaliau mano žodžių tiesą suvoktum

dejuodamas, kad įspėjimo nepaisei.

13 Kas gailisi gyvatės įgelto kerėtojo

ar prie laukinių žvėrių lendančių žmonių?

14 Taip yra ir su žmogumi,

kuris bendrauja su nusidėjėliu

ir įsivelia į jo nuodėmes.

15 Kurį laiką tave jis paremia,

bet jei tu paslystum, prie tavęs neliks.

16 Lūpomis priešas maloniai kalba,

bet širdyje jis rengiasi tave įstumti į duobę.

Nors priešas rodo pilnas ašarų akis,

bet, progai pasitaikius,

jam tavo kraujo niekad nebus gana.

17 Jei nelaimė tave ištinka, po ranka jį rasi,

bet, apsimesdamas norįs padėti, jis tau koją pakiš.

18 Tada jis galvą kraipys, rankomis plos,

pakartotinai švilptelės ir savo tikrą veidą parodys.

  
Išnašos:
1Sir 12,1-12,7: Čia minimus meilės darbų apribojimus Kristus pašalino. Jis reikalavo, kad būtų daroma gera net priešams ir tiems, kurie nekenčia, persekioja ir šmeižia. Žr. Mt 5,43-48.
2Sir 12,3-12,7: Autorius pataria nebūti dosniam žmonėms, kurie dosnumu piktnaudžiauja.
3Sir 12,8-12,18: Nelaimėje draugai atskiriami nuo priešų. Pasitikėjimas priešais ar su jais artimas bendravimas neša nelaimę. Žr. Sir 6,5-17 paaiškinimą.
4Sir 12,11: ... bronzinį veidrodį: žr. Iš 38,8 paaiškinimą.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Siracido knygaSkyrius: 12